Kateřina

Kateřina

Kateřina

• Věk v době rozhovoru: 42 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 39 let

 

Kateřina onemocněla rakovinou ve 39 letech. Při náhodném dotyku si sama v prsu nahmatala bulku. Standardní lékařská vyšetření potvrdila diagnózu – karcinom prsu. Následovalo rychlé zahájení léčby. V jejím případě šlo o ablaci prsu, chemoterapii, biologickou léčbu a ozařování. V současnosti je její zdravotní stav stabilizovaný. Jednou za půl roku dochází na pravidelné lékařské kontroly.

 

Více o Kateřině

Kateřina zrovna ukončovala půlroční zahraniční stáž na univerzitě, když si při jednom náhodném dotyku prsu uvědomila, že tam cítí něco, co dříve necítila. Po návratu do ČR se svěřila svému muži, který je lékař. Vzápětí absolvovala ultrazvukové vyšetření, mamograf i biopsii.

Diagnostické výsledky potvrdily diagnózu karcinom prsu. Od začátku lékařům důvěřovala a spolupracovala s nimi. Léčbu zahájili operací, celkovou mastektomií s vložením expanderu, pro následnou rekonstrukci. Pak následoval cyklus 3 chemoterapií po 3 týdnech. Léčba dále pokračovala nasazením biologické léčby. Poté se ukázalo, že bude nutná i radioterapie, kde podstoupila celkem 16 ozáření. V současnosti je její zdravotní stav stabilizovaný a dochází jednou za půl roku na pravidelné kontroly.

Nemoc výrazně zasáhla do jejího ženství. Přestože fyzicky nemá žádné obtíže ani bolesti, sžívá se s tělem změněným operací.

Při chemoterapiích byl náročný pocit nevolnosti a nicoty, který ale vždy po týdnu odezněl. Výrazně si pamatuje první chemoterapii, kde shodou okolností potkala známou, které se rakovina vrátila po pěti letech. Tenkrát si uvědomila, že se může vyléčit v relativně krátkém čase, ale strach z nemoci, která je zákeřná právě tím, že se vrací, zůstává.

Oporou v nemoci jí byla partnerka a rodina. K úlevě značně přispěla vstřícnost kolegů a kolegyň v práci. Nejdůležitější pro ni bylo, že mohla o nemoci normálně mluvit. Oceňovala i praktickou pomoc, např. odvoz, vyzvednutí, vaření.

Lidem s právě diagnostikovaným karcinomem prsu by vzkázala to, co jí řekl její muž: „Ze všech rakovin je tahle ten (nej)lepší typ, existuje na ni spousta účinných způsobů léčby.“

Audio a video