Stáňa A.

Stáňa A.

Stáňa A.

• Věk v době rozhovoru: 42 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 30 let

 

Stáňa A. žije s manželem a dvěma dětmi, pracuje na poště jako úřednice. Karcinom prsu jí diagnostikovali ve 30 letech. Podstoupila operaci, pak chemoterapii (6 cyklů po 3 týdnech) a ozařování. Genetické vyšetření ukázalo, že je BRCA1 pozitivní. Později podstoupila mastektomii druhého prsu s následnou rekonstrukcí. A také preventivní odstranění vaječníků. Léčbu dokončila již před 11 lety. V současné době je v remisi a každého půl roku dochází na pravidelné kontroly.

 

Více o Stáně

Stáňa A. si nevšimla žádných příznaků, až když jí manžel nahmatal bulku. Šla k lékaři, kde nejdříve měli podezření, že se jedná o cystu, kterou se rozhodli sledovat. Stáňa A. si ale přála, aby ji odstranili. Dalšími vyšetřeními (ultrazvuk, mamograf a biopsie) pak byl potvrzen karcinom prsu.

Týdne po sdělení diagnózy podstoupila operaci, během které jí odstranili prs. O týden později začala ambulantně docházet na chemoterapii. Absolvovala 6 cyklů v 3týdenních intervalech. Pokračovala měsíční radioterapií. Rok po ukončení léčby obdržela výsledky genetického vyšetření, které potvrdilo, že je BRCA1 pozitivní. Asi po 5 letech se Stáňa A. rozhodla jít na rekonstrukci prsu. Před samotným zákrokem jí lékaři doporučili odstranění i druhého prsu s následnou oboustrannou rekonstrukcí. Ve 40 letech Stáňa A. také podstoupila preventivní odstranění vaječníků.

Stáňa A. nejprve nechtěla věřit, že by mohla být nemocná. Říkala si, že před pár měsíci dokojila a má malé děti, o které se musí starat. Později také vyhledala psycholožku, aby získala jiný pohled na svou nemoc.

První rok nemoci byla na nemocenské. Po roce od stanovení diagnózy se vrátila do zaměstnání. V té době stále přetrvávala velká únava. To ji hodně překvapilo, ale únava pak začala postupně ustupovat. Praktický lékař ji podpořil v zažádání o invalidní důchod, který pobírala celkem 5 let. Nejdříve jí byl schválen na 3 roky, pak prodloužen na neurčito, ale po 2 letech byla pozvána na přezkum, po kterém jí byl odebrán.

Vzpomínky na léčbu má spojené s velkou únavou. Během léčby oceňovala pomoc od kamarádek, zejména s péčí o děti. Současně velkou oporou pro ni byl manžel.

Nemoc vnímá jako zkušenost, která ji posunula dopředu a dovedla ji k tomu, že si začala uvědomovat různé hodnoty a více se o sebe zajímat. Věnuje se józe a také pravidelně běhá.

Stáňa A. vzkazuje ženám s karcinomem prsu, aby v tom nebyly samy a mluvily o nemoci s blízkými.

Audio a video