Stáňa B.

Stáňa B.

Stáňa B.

• Věk v době rozhovoru: 51 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 39 let

 

Stáňa B. si objevila bulku v prsu, kterou biopsie potvrdila jako pozitivní. Nádor byl velice agresivní a bylo nutné ihned podstoupit záchovnou operaci prsu s odebráním uzlin. Následovala chemoterapie (6 cyklů po 3 týdnech) a ozařování (32 dávek). Poté absolvovala lázeňský pobyt. Následovaly pravidelné onkologické kontroly. Po roce byla u Stáni B. zjištěna genetická mutace – BRCA1. Podstoupila preventivní odstranění dělohy a vaječníků. V průběhu dalšího roku se projevila recidiva. Dle vyšetření se jednalo o hormonální nádor. Operativně jí byla odebrána obě prsa s následnou plastickou operací. Léčba pokračovala ozařováním (25 dávek) a pěti lety hormonální léčby (Arimidex). V současnosti je Stáňa B. v remisi, každého půl roku dochází na pravidelné kontroly. Pracuje v chráněné dílně a dostává částečný invalidní důchod.

 

Více o Stáně B.

Stáňa B. si v srpnu 2005 nahmatala bulku, se kterou se svěřila lékaři v září během pravidelné kontroly. Následné ultrazvukové vyšetření, které bylo doplněné biopsií, mělo pozitivní nález a před Vánocemi proběhla záchovná operace prsu. Po operaci vyšly pozitivně i výsledky biopsie sentinelové uzliny a Stáňa B. musela absolvovat další operaci, během které jí bylo odebráno dalších 9 uzlin. Následovala chemoterapie (6 cyklů), kterou Stáňa B. snášela velice špatně, po první dávce musela být akutně hospitalizována. Od té doby probíhala chemoterapie formou 3denní hospitalizace. V létě pak přišlo 32 dávek ozařování. Celá léčba byla ukončena pobytem v lázních.

Rok poté absolvovala Stáňa B. genetické vyšetření a byla u ní diagnostikována genetická mutace – BRCA1. Tato mutace se také potvrdila u její matky, bratra a dcery. Dcera dochází na pravidelné preventivní kontroly. Stáňa B. si nechala preventivně odebrat dělohu a vaječníky.

V roce 2008 byla Stáně B. nalezena recidiva, tentokrát se jednalo o hormonální nádor. Následovala operace, při které preventivně odstranili obě prsa s následnou rekonstrukcí. Výsledky histologie ukázaly, že v odstraněných prsou se nacházela další pozitivní ložiska. Po operacích přišlo 25 dávek ozařování a 5 let hormonální léčby (Arimidex).

Od té doby je Stáňa B. v remisi. Dochází pravidelně na kontroly k onkologovi a k dalším odborníkům. Léčba rakoviny měla velký dopad na celý organismus. Kvůli odebrání uzlin se objevily problémy s otékáním rukou a nyní pravidelně dochází na lymfatické masáže. Také přišly problémy se spánkem a přidaly se potíže s řídnutím kostí. Chemoterapie měla vliv na funkci srdce.

Zpočátku se Stáňa B. s výsledky vyšetření v rodině nesvěřovala, o svém onemocnění se dozvěděla před Vánoci a nechtěla rodinu zatěžovat, vše jim oznámila po Vánocích. Rodina se pro ni stala velkou oporou, zejména obě dcery, matka a kamarádky. Manžel celou dobu přispíval pozitivním přístupem. Pomohla také podpora žen s podobnou zkušeností. Dodnes se schází a udržují kontakt.

Během první léčby byla Stáňa B. na nemocenské a poté získala invalidní důchod. Ten jí však byl následně posudkovým lékařem odebrán. Tato zkušenost měla negativní dopad na psychiku Stáni B. Musela vyhledat psychiatrickou pomoc a dodnes je v péči psychiatra. V současnosti pobírá Stáňa B. invalidní důchod prvního stupně a pracuje v chráněné dílně.

Stáňa B. doufá, že jí a všem jejím blízkým zdraví vydrží. Je vděčná za lékařskou péči, které se jí dostalo. Všem také vzkazuje, aby se nebáli a chodili na preventivní prohlídky.

Audio a video