Zuzka

Zuzka

Zuzka

• Věk v době rozhovoru: 55 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 43 let

 

Zuzce byl poprvé diagnostikován karcinom prsu ve 43 letech. Byla léčena operativně a chemoterapií. Po ukončení léčby začala docházet na pravidelné kontroly. V 51 letech se objevila první recidiva, která se léčila operativně. Další recidivu měla v 53 letech, ta byla léčena chemoterapií a ozařováním. Poslední zkušenost pro ni znamenalo preventivní odstranění vaječníků, kde měla pozitivní nález. Nyní uvažuje o preventivním odstranění druhého prsu.

 

Více o Zuzce

Zuzka byla sledována na onkologii od svých 19 let, kam chodila na pravidelná preventivní vyšetření. Její babička a maminka byly totiž onkologické pacientky a genetické vyšetření Zuzce potvrdilo, že má pozitivní BRCA gen.

Poprvé si bulku nahmatala sama. Bez odkladu se objednala do mamologické poradny, kde jí udělali vyšetření, která potvrdila karcinom prsu. Lékař ihned doporučil operaci. Léčba pokračovala chemoterapií. Zuzka dostala 8 dávek po 3 týdnech. První 4 dávky pojmenovala „zvracecí“, jelikož při nich se dostavila nevolnost. Další 4 dávky označila jako „nechodící“, protože po nich měla velké bolesti a nemohla se pohybovat.

Po ukončení aktivní léčby začala chodit na pravidelné kontroly, nejdříve po 3 měsících, pak po půl roce a nakonec po roce. Po 8 letech od prvního nálezu objevila další bulku. Při sprchování zjistila, že je tam něco, co nezná. Už věděla, co ji bude čekat, a nebylo to pro ni lehké. Druhou recidivu měla v 51 letech, ta byla léčena ozařováním. Absolvovala 30 radioterapií. Třetí recidivu si objevila opět sama, ve svých 53 letech. Po operaci absolvovala 8 chemoterapií. Poslední nález měla Zuzka v 54 letech, kdy se chystala podstoupit preventivní odstranění vaječníků. Nyní uvažuje o preventivním odstranění druhého prsu.

Zuzka popisuje několik složitých situací, které během léčby prožila. Jako první zmiňuje, jak náročné pro ni bylo, když poprvé viděla změnu na svém těle po operaci. Tak si potvrdila, že se děje něco vážného. Dále popisuje prožitky spojené s chemoterapií. Při prvních chemoterapiích těžko zvládala přibývání na váze. Při další léčbě chemoterapiemi cítila, že si nemůže některé věci zapamatovat.

Zuzka během první léčby zvládala dálkově studovat VŠ a docházet do práce. Ta pro ni znamenala hodně a těžko se vyrovnávala se změnou pracovní schopnosti. Sama sebe popisuje jako člověka zaměřeného na výkon a nemoc brala jako vlastní selhání. Po prvním onemocnění se do zaměstnání vrátila, i když na jinou pracovní pozici. S první recidivou jí ale byl doporučen invalidní důchod. Zjištění, že není práce schopná a bude pobírat invalidní důchod, znamenalo pro ni velký šok.

Nejtěžší pro Zuzku bylo vyrovnat se s následky léčby. Po první léčbě se cítila hodně unavená, měla pocit, jako by jí vlastní tělo nepatřilo. Pro vyrovnání se s nežádoucími a dlouhodobými následky věděla, že musí zvládat tři oblasti svého života: mysl–pohyb–stravu. Vnímala, že dech je pro ni velmi důležitý, a vytvořila si „smetákovou“ metodu, kdy si dá násadu od smetáku za ramena a drží ji tam 2 minuty, to ji nutí k nádechu. Také jí pomáhal sport, zejména běh. Nejdříve se rozbíhala pomalu, a postupně začala jezdit i na závody. Zuzka během nemoci pracovala také na sobě. Například si přejmenovávala to, že něco nemůže, na to, že její kapacita je teď jiná. Nechtěla se sebeobviňovat kvůli tomu, že se po nemoci změnila její výkonnost.

Velkou oporou jí byl manžel, který ji doprovázel během celého onemocnění, a také její děti. Mimo rodinu našla podporu v pacientských organizacích. Na jednom pobytu se seznámila s pacientkou, která měla již několik recidiv za sebou a všechny zvládla, a to jí dodalo sílu.

Audio a video