Eva

Eva

Eva

• Věk v době rozhovoru: 65 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 49 let

 

Eva si všimla změny na svém prsu, po půl roce absolvovala ultrazvukové vyšetření a biopsii, které odhalily malý útvar. Po dalším necelém půl roce jí byl odebrán celý prs. Následovalo 6 dávek chemoterapie. V jejich průběhu (po druhé chemoterapii) jí byly laparoskopicky odebrány vaječníky, následovalo genetické vyšetření. Po ukončení chemoterapie přišlo 6týdenní ozařování. Následujících 7 let probíhala hormonální léčba a pravidelné kontroly. Během té doby také došlo k plastické operaci prsu.

Před rokem a půl byly Evě zjištěny metastáze v játrech, a tak podstoupila resekci jater (září 2016). Následovala další chemoterapie. V jejím průběhu, v dubnu 2017, nastaly komplikace a Eva prodělala operaci píštěle. Po ukončení chemoterapie bylo zjištěno proděravělé tlusté střevo, následovala tedy další operace. Od té doby Eva dochází na hormonální léčbu.

 

Více o Evě

S ohledem na prodělanou rakovinu prsu v případě její maminky chodila Eva už od svých 40 let na pravidelné kontroly do mammologické poradny. Ve 48 letech si sama zjistila malou změnu na prsu. Šla tedy opět do poradny, kde nález nebyl potvrzen. Při další prohlídce jí lékař na základě jejího přání vypsal doporučení k vyšetření na ultrazvuku, který společně s biopsií odhalil malý nález. Ten se ale nijak neřešil a byla doporučena další prohlídka za půl roku. Během té doby se bulka zvětšila natolik, že se Eva rozhodla dál nečekat a navštívit opět lékaře, a již se zahájila léčba.

Nejdříve Eva podstoupila operaci, při které jí byl odstraněn celý prs i se 7 lymfatickými uzlinami. Následovala chemoterapie, celkem dostala 6 dávek. Po histologickém vyšetření se zjistil hormonální původ rakoviny a Evě byla doporučená gynekologická operace, se kterou souhlasila a byly jí laparoskopicky odebrány vaječníky. Po ukončení chemoterapie bylo zahájeno ozařování, které trvalo 6 týdnů. Následně byla nastavena hormonální léčba, kterou užívala 7 let. Zároveň docházela na pravidelné prohlídky. Během léčby Eva podstoupila genetické vyšetření, které bylo pozitivní ve 35 %. Osm let od odstranění prsu se Eva rozhodla podstoupit plastickou operaci. Dosud používala epitézu, která nebyla pohodlná.

O několik let později, při jedné z pravidelných kontrol, byly Evě nalezeny metastáze v játrech. Po 2 měsících od diagnózy byla provedena resekce jater a následně další chemoterapie. Nastaly komplikace, které vedly k operaci píštěle. Po ukončení chemoterapie byla odhalena návaznost píštěle na proděravění tlustého střeva, které se operativně zacelilo.

V průběhu léčby rakoviny prsu Eva nacházela sílu ve svém zaměstnání. Kromě rozptýlení našla i velkou oporu ve svých spolupracovnících. Pomocnou ruku jí vždy podali i její děti a přátelé. Svěřit se rodině pro ni bylo obzvlášť těžké. Před odebráním prsu měla strach a nevěděla, jestli se z nemocnice ještě vrátí. V tu dobu děti nakonec samy zjistily, co se děje. I pro ně bylo těžké situaci přijmout, ale nakonec se staly tolik potřebnou oporou. Eva má dodnes slzy v očích, když má o všech prodělaných zdravotních problémech mluvit. I přesto, že se se situací těžko smiřovala, byla vždy statečná. Neměla ráda, když ji někdo litoval. Sílu jí dodávalo to, že ji ostatní viděli silnou.

Eva během své první léčby vstoupila do pacientského spolku, ve kterém se později stala předsedkyní. Pacientům se stejným osudem pomáhá získat informace a je jim oporou. Motivací je pro ni to, že může předávat informace, které jí samotné při zjištění diagnózy chyběly.

Ostatním pacientům by chtěla vzkázat především to, aby se nebáli a aby vydrželi.

Audio a video