Marie B.

Marie B.

Marie B.

• Věk v době rozhovoru: 61 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 46 let

 

Marie B. si před 15 lety našla při sprchování bulku. Následně navštívila lékaře, který po vyšetření na mamografu a ultrazvuku ji odeslal na operaci, kde jí byla bulka odebrána. Tři týdny poté Marii B. oznámili výsledky s tím, že bude přistoupeno k ablaci prsu. Po operaci se vyskytly komplikace v podobě lymfedému. Následovala léčba chemoterapií a ozařováním. Od té doby je Marie B. bez recidivy a dochází na pravidelné kontroly.

 

Více o Marii B.

Marie B. si před 15 lety našla na prsu bulku. Kvůli nízké informovanosti o rakovině prsu se nálezem příliš nezabývala. Lékaře navštívila po měsíci, myslela, že se jedná pouze o bulku tukovou. Po vyšetření na mamografu a ultrazvuku byla Marie B. odeslána na operaci, vyňatou část následně odeslali na histologické vyšetření a po 3 týdnech byly známy výsledky.

Ty potvrdily nález karcinomu. Lékaři doporučili ablaci prsu. Po operaci následovala chemoterapie, 27 ozařování, a další chemoterapie. Chemoterapii Marie B. absolvovala nejdřív v nemocnici a následně již dojížděla ambulantně. Celkovou léčbu nezvládala příliš dobře, cítila se velice vyčerpaná a rychle unavitelná.

V průběhu léčby se objevily komplikace v podobě lymfedému, který ztěžoval Marii B. každodenní fungování. Nedostatek informací na počátku těchto obtíží vedl k tomu, že se lymfedém zhoršoval. Úleva přišla ve chvíli, kdy Marie B. podstoupila operaci.

Finančně Marii B. nemoc zasáhla významně. Přišla kvůli ní a následné léčbě o práci a musela pobírat plný a poté částečný invalidní důchod. Dodnes pracuje pouze na poloviční úvazek v organizaci pomáhající lidem s rakovinou prsu. V rámci své práce se Marie B. věnuje přípravě programu v podobě vzdělávacích přednášek, plavání či cvičení s fyzioterapeutem.

Díky podpoře rodiny, zejména dětí a sestry, však Marie B. překonala všechna úskalí onemocnění i přírodní katastrofy v podobě povodně, která ji v průběhu léčby zasáhla.

Marie B. cítí dopady nemoci dodnes. Vnímá, že jí nemoc přidala deset let. Je však ráda, že může pomáhat šířit osvětu o tomto tématu, edukovat mladé, aby dbali na své zdraví.

Všem, kdo se s nemocí potkají, Marie B. doporučuje, aby své trápení sdíleli a neuzavírali se. Také se domnívá, že by nemocného měl vždy doprovázet někdo blízký, který mu pomůže pojmout a vstřebat informace sdělované lékaři.

Audio a video