Zlatuše

Zlatuše

 Zlatuše

• Věk v době rozhovoru: 61 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 55 let

 

Zlatuši byl karcinom prsu diagnostikován v 55 letech. Nemoc ji v první chvíli ochromila a má potíže si na tu dobu vzpomenout. Léčbu zahájila chemoterapií, dostala 16 dávek. Měsíc po chemoterapii nastoupila na operaci. Následovalo ozařování, které začalo po zahojení rány, měla naplánovaných 30 dávek. Léčba pokračovala zařazením do léčebné studie biologické léčby, které se stále účastní. V současné době je v invalidním důchodě.

 

Více o Zlatuši

Zjištění diagnózy bylo pro Zlatuši šok, v té době měla jiné zdravotní potíže a při jejich vyšetřování lékaři odhalili, že má bulku v podpaží. Při vyšetření se potvrdila diagnóza karcinomu prsu. Měsíc až dva následující poté popisuje jako v „mlze“, má potíže si z toho období něco vybavit. V začátcích jí hodně pomohla doktorka, která jí domlouvala vyšetření. Zároveň jí vše zapsala na lísteček, aby se na to mohla doma kouknout.

Mrzí ji, že v tu dobu na to byla sama, nedokázala to nikomu říci. Po dvou měsících se rozhodla, že bude bojovat a že se chce uzdravit. Zlatuše věděla, že to musí sdělit blízkým, aby to pro ně nebyl šok. Nejdříve se svým stavem seznámila svou matku a sestru, jejichž reakce byla pro Zlatuši šok, se kterým se musela vyrovnat.  Zůstala sama se svým, tehdy 17letým, synem, který jí byl oporou po celou dobu.

První chemoterapie popisuje jako nejhorší zážitek. Celkem dostala 16 velmi silných dávek, během nichž měla Zlatuše velké bolesti, krvácela, zvracela, nemohla jíst. Ke konci nemohla chodit a trpěla tak velkými bolestmi, že měla pocit, že už nemůže dál. Ptala se sama sebe, jestli má smysl žít. Vzpomněla si na syna a jeho podporu a rozhodla se, že musí bojovat a začít žít. Měsíc po ukončení chemoterapií nastoupila do nemocnice na operaci. Pro operaci si vybrala jinou nemocnici, protože nebyla spokojená s jednáním lékařů. Po zahojení rány začala docházet na ozařování, kde měla indikováno 30 dávek. Během ozařování došlo ke spáleninám v místě aplikace v takovém rozsahu, že poslední 2 dávky jí nemohly být podány.

Po ukončení ozařování byla Zlatuše zařazena do klinické studie biologické léčby. Každé 3 měsíce chodí na injekci. Její podání je doprovázeno kontrolou, kde se sledují účinky léčby. Kontrola se skládá z odběru krve, CT vyšetření a podrobného dotazníku.

Zlatuše popisuje řadu dlouhodobých následků léčby, nejen fyzických (urologické, oční, cit v končetinách), také ztrátu paměti a značný úbytek energie. Zároveň popisuje dopad na její psychickou stránku, strach z nemoci a smrti.

Během nemoci jí pomáhaly a podporovaly kamarádky, a nejvíce její syn. Zároveň se stala součástí pacientské skupiny, kde také pomáhá pořádat různé vzdělávací a volnočasové akce pro ostatní pacienty a podílí se na šíření informací o této nemoci. Vyhledávají ji známí z jejího okolí, kteří se na ni obracejí pro informace a podporu, když onemocní někdo z jejich blízkých.

Zlatušino motto je „když to nejde rovně, tak to půjde oklikou“ a „chci žít každý den, co mi je dán“.

Audio a video