Zpět na Psychické projevyna téma

Tomáš N. neměl vážné psychické problémy. Znal ale případy lidí, kteří se s nimi potýkali a jejich propuknutí spojovali právě s onemocněním borreliózou.


Tomáš N.

  • Věk v době rozhovoru: 33 let
  • Věk v době diagnostikování: 30 let
  • Absolvovaná léčba: standardní antibiotická, alternativní, doplňková

Textová verze


P: Znám hodně lidí, kteří kvůli borrelii mají obrovské psychické problémy typu silné deprese, silné panické poruchy. Třeba jedna moje kamarádka, která se s tím léčila, tak měla panické ataky, kdy jí najednou začalo bušit srdce, nebyla schopná vůbec fungovat. Já naštěstí jsem měl trochu úzkosti, které souvisely s tím mým vyloučením ze studia předčasným, ale jinak díky bohu nic. To záleží, kam si ta infekce sedne. To znamená, já jsem měl bolesti tady nahoře na hlavě. Jak jsem říkal, takové, v uvozovkách, mechanické příznaky, že mně tuhla šíje, měl jsem něco se zažíváním, bolela mě hlava. Naštěstí to byly, v uvozovkách, jenom bolesti, byť ty bolesti taky byly nepříjemné, ale psychické problémy – trochu úzkosti, ale ne nic extrémního. Díky bohu, na to jsem já… Protože vím, že většinou ti lidi, co mají psychické, co to mají… Třeba znám i lidi, co to mají i psychické a mají bolesti, a je to možná horší, protože to je mnohdy horší než ty bolesti. Ty bolesti se nějak překonají, ta psychika je, že najednou člověk má depresi, není schopný vylézt z postele, bojí se vyjít ven na ulici. To je mnohdy ještě horší než ty bolesti.

Další zkušenosti:

Tomáš N. neměl vážné psychické problémy. Znal ale případy lidí, kteří se s nimi potýkali a jejich propuknutí spojovali právě s onemocněním borreliózou.

Tomáš Ch. v souvislosti s borreliózou zažil epizody úzkosti a stavy, kdy byl bez chuti a vůle k jakékoliv aktivitě.

Aneta zažívala panické ataky, které se objevovaly čím dál tím častěji.

Mirka vnímala oproti dřívějšímu stavu ztrátu optimismu a úbytek šťastných emocí. Jako by byla najednou „citově plochá“.

Petr E. měl zkušenosti s tzv. mozkovou mlhou, která ovlivňovala jeho vnímání i prožívání. Tento stav trval celé měsíce, občas se však objevilo „projasnění“, v rámci kterého jako by mozek fungoval bez problémů a naplno.

Příznaky tzv. mozkové mlhyMáriu velmi omezovaly v běžném životě.

Petra vnímala problémy související s mozkovou mlhou jako velký zásah do života.

Psychické problémy Petrovi E. omezily kromě práce a vztahů i možnosti trávení volného času.

Jarda byl kvůli panickým atakám několikrát hospitalizován, na chvilku skončil i na psychiatrii.

Mária zažívala po vymizení příznaků mozkové mlhy velkou úlevu.