O projektu

O projektu

O projektu


  • Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nám poskytli rozhovor, za to, že nám věnovali svůj čas a podělili se s námi o své zkušenosti.
  • Naše poděkování patří také institucím, které nám pomáhaly při hledání účastníků výzkumu, jako je Hospic Frýdek-Místek, domácí hospic Tabita, Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospic sv. Lazara v Plzni a Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci.
  • Důležitými zprostředkovateli kontaktů byli také někteří členové poradního panelu.

 

Téma paliativní péče připravili


Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., vystudovala sociologii, dlouhodobě se věnuje kvalitativnímu výzkumu v oblasti prožívání zdraví a nemoci. Realizovala většinu rozhovorů pro toto téma a zpracovala je pro zveřejnění na webových stránkách.

 

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D., je psycholožka a pracuje jako výzkumnice na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. Výzkumně se zaměřuje na prožívání zdraví a nemoci, věnuje se také výzkumu snění a nočních můr. V tomto projektu byla zodpovědná za metodologickou správnost výzkumu a supervizi. Pro webové stránky Hovoryozdravi.cz připravila první zveřejněné téma – stárnutí.

 

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., je psycholog, psychoterapeut a teolog. Je odborníkem v oblasti kvalitativního výzkumu v psychologii. Přednáší na UP v Olomouci, kde v současnosti také vykonává funkci děkana CMTF UP. Je také vedoucím olomouckého Institutu sociálního zdraví (OUSHI) a hlavním řešitelem projektů Hovoryozdravi.cz. V rámci tématu Paliativní péče realizoval řadu rozhovorů.

 

Mgr. Zuzana Půžová absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci magisterské studium v oboru management a marketing zaměřený na aktivní životní styl. V současnosti studuje doktorský program v oboru kinantropologie, kde se zaměřuje na aktivní životní styl seniorů a jejich pohybovou aktivitu. Podílela se na koordinaci výzkumu i praktické realizaci rozhovorů.

 

Mgr. Michal Půža je výzkumníkem a pracuje na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnuje převážně výzkumu DIPEx. Výzkumně se zaměřuje na prožívání mužů s onemocněním rakoviny prostaty. V tomto projektu byl zodpovědný za střih a tvorbu videí a vytváření vizuální podoby webových stránek Hovoryozdravi.cz.

 

Mgr. Kateřina Hamplová vystudovala sociální práci s poradenským zaměřením na FF OU v Ostravě. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik ve skupinové daseinsanalýze a je studentkou 2. ročníku psychologie na UP v Olomouci.  Má na starosti propagaci celého projektu a organizační záležitosti. Pomáhala také s realizací některých rozhovorů.

 

Poradní panel


 

Mgr. Marianna Brabencová – vedoucí domácího hospice Tabita, Brno

Mgr. Jiří Borik – ředitel Hospice na sv. Kopečku, Olomouc

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D. – socioložka, věnuje se dlouhodobě tématům smrti a umírání

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. – lékař a etik

Mgr. Vojtěch Měřička, AChLj. – sociální pracovník a kaplan, Most k domovu, Praha

PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. – zástupkyně rodin pacientů

Mgr. Jarmila Neumannová – pracovnice v PR v oblasti hospicové péče, nadační fond Umění doprovázet

Mgr. Barbora Antonová – politička, věnující se především agendě související s péčí a umíráním

Mgr. Kristýna Černíková – psycholožka a výzkumnice OUSHI Univerzita Palackého Olomouc

Mgr. Petr Mikoška, Ph.D. – psycholog a výzkumník OUSHI Univerzita Palackého Olomouc

MUDr. Petr Beneš, Ph.D. – lékař, onkolog, Nejste sami – mobilní hospic z. ú.

Mgr. Martin Kupka, Ph.D. – psycholog a výzkumník