Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

ZDROJE A UŽITEČNÉ ODKAZY

  • Na tomto místě najdete užitečné odkazy na webové stránky, které se věnují paliativní péči a umírání obecně.
  • Řada z nich nabízí poradenství pro těžce nemocné, pečující a pozůstalé.
  • Většinou uvádějí také způsoby, jak konkrétní aktivity v oblasti paliativní péče v ČR podpořit.
  • Mnoho informací, konkrétních rad či příběhů obsahují také stránky konkrétních hospiců.

www.umirani.cz

Informační, poradenský a diskusní web provozovaný domácím hospicem Cesta domů, jehož smyslem je sdílet zkušenosti zdravotníků, sociálních pracovníků, psychoterapeutů a duchovních s dalšími lidmi v celé republice, kteří se dostali do nelehké životní situace  –  jsou vážně nemocní, pečují o umírajícího nebo jim zemřel někdo blízký. Obsahuje informace o možnostech léčby, péči o nevyléčitelně nemocné, o domácí péči, o administrativě spojené s pečováním a úmrtím a o tom, jak zvládat zármutek. Jsou zde i příběhy těch, kteří doprovázeli své blízké v posledních týdnech života. Najdete zde také internetovou poradnu a adresář služeb.

 

www.umenidoprovazet.cz

Stránky nadačního fondu Umění doprovázet, kde najdete řadu informací o hospicové péči. Nadační fond provozuje také poradenskou linku pro těžce/terminálně nemocné a jejich rodiny na telefonním čísle 604 414 346.

 

www.paliativnicentrum.cz

Stránky Centra paliativní péče, které obsahují podrobné vysvětlení toho, co je to paliativní péče a jaký má význam včetně ilustračního příběhu, dále data a statistiky o paliativní péči a přehled různých výzkumů a vzdělávacích aktivit v této oblasti.

 

www.paliativnimedicina.cz

Stránky České společnosti paliativní medicíny, kde najdete informace o klíčových dokumentech, projektech, konferencích a vzdělávacích aktivitách v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné.

 

www.hospice.cz

Stránky o hospicové péči, kde najdete vysvětlení klíčových pojmů v této oblasti, adresář hospiců, legislativní dokumenty a odkazy na užitečnou literaturu. Stránky se věnují také aktuálnímu dění v oblasti hospicové péče v ČR.

 

www.mobilnihospice.cz

Stránky věnované aktivitám Fóra mobilních hospiců, což je zastřešující organizace sdružující 39 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice).

 

www.asociacehospicu.cz

Stránky Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR. Najdete zde řadu informací o tom, co je to hospicová péče, jaké má formy, jaké jsou nejčastější mýty o hospicích, včetně praktických rad ohledně žádosti o přijetí do hospice a adresáře hospiců v ČR.

 

https://detska.paliativnimedicina.cz

Stránky věnované dětské paliativní péči.