Zkušenosti

Zkušenosti

Úvod do tématu


Vážení návštěvníci, vítáme vás v sekci, která se věnuje lidem s neléčitelným onemocněním a jejich zkušenostem s paliativní péčí. Každý člověk tuto životní etapu prožívá jinak. Abychom mohli toto téma obsáhnout co nejlépe, mluvili jsme s 34 lidmi, kteří mají neléčitelnou nemoc, v převážné většině se jednalo o onkologické onemocnění. Tito lidé pocházejí z různých míst v České republice, mají různé vzdělání, rodinné zázemí, zkušenosti a pohledy. Jejich příběhy si můžete poslechnout v krátkých audio nahrávkách nebo zhlédnout na videích.

Zjistěte, co říkají o své nemoci, o tom, jak se dozvěděli o své diagnóze a prognóze a jak celou situaci prožívali. Podívejte se, co jim nejvíce pomáhá, čeho se obávají a jaké mají plány.

Doufáme, že vám tyto informace pomohou, najdete zde oporu pro svůj život nebo porozumění lidem, kteří tuto životní etapu prožívají.

Jak se orientovat na této stránce?


Jednotlivá témata, o kterých účastníci našeho výzkumu hovořili, najdete v menu po levé straně. Pod každým z nich naleznete shrnutí toho, co nám řekli, a také ukázky z rozhovorů (nejčastěji video, někdy audio nebo text). Každá audio nebo video ukázka má také textovou podobu.

Pokud vás některý člověk, který v ukázkách hovoří, zaujme, můžete navštívit jeho profil a dozvědět se o něm více. Stránku s profily účastníků najdete v horním menu. Tam také naleznete užitečné odkazy týkající se paliativní péče a informace o projektu.

Co je paliativní péče


Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu.  Jejím účelem je zvýšit kvalitu života umírajícího pacienta, zachovat jeho důstojnost a poskytnout oporu jeho blízkým. Zaměřuje se na tlumení bolesti a dalších tělesných nebo duševních strádání. Tuto péči poskytují nejčastěji hospice.

Mluvíme o paliativní péči


Lenka Slepičková, která pro naše webové stránky zpracovává téma paliativní péče, vystoupila také v rádiu Proglas, kde o problematice paliativní péče v ČR hovořila. Zmínila i některá z témat, o kterých si s ní pacienti povídali. Rozhovor si můžete poslechnout.

ROZHOVOR V RÁDIU ZDE