Eva

Eva

  • Věk v době rozhovoru: 33 let (Eva), 11 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v 5 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Eva má dceru, které byla v pěti letech diagnostikována lehká ztráta sluchu. 

Šlo o vadu, která se postupně zhoršovala. Nyní má dcera těžkou ztrátu sluchu. 

V současné době navštěvuje základní školu hlavního vzdělávacího proudu a používá sluchadla i bezdrátové zařízení. 

Evina dcera je velmi nadaná, v budoucnu chce studovat grafický design. Rodiče dělají vše pro to, aby se jí při studiu na současné škole dařilo a tento sen si tak mohla uskutečnit.

Evin příběh

Evina dcera navštěvovala speciální mateřskou školu, do které byla umístěna kvůli vadě řeči. Zvažovalo se také podezření na ADHD, které se na základě různých vyšetření nepotvrdilo. O prázdninách před nástupem do první třídy měla Eva podezření, že dcera špatně slyší, a tak vyhledala lékaře. Vyšetření potvrdilo, že sluch není v pořádku, a lékař je poslal na další vyšetření na oddělení ORL. Dceři byla diagnostikována lehká ztráta sluchu. Každým rokem se sluch zhoršoval, až přešla do těžké ztráty sluchu. Po pěti letech musela rodina zakoupit nová sluchadla, která lépe kompenzují větší ztrátu sluchu a jsou kompatibilní s bezdrátovým zařízením, které dcera potřebuje pro lepší porozumění řeči v horších poslechových podmínkách.

V současné době chodí Eva s dcerou každý půl rok na vyšetření. Evina dcera navštěvovala logopedii dva roky, ale již tam nedochází, řeč se po kompenzaci sluchové vady zlepšila a dcera už nemá problém s jednotlivými hláskami.

Dcera navštěvuje základní školu hlavního vzdělávacího proudu, na kterou chodí i její mladší sestra. Eva obě své dcery odhlásila z původní základní školy, kde podle ní učitelé nebyli ochotní zapojit do výuky bezdrátové pomůcky pro děti s vadou sluchu a pozměnit výuku tak, aby dceřiným potřebám vyšli vstříc. V nové základní škole je dcera velmi spokojená, učitelé spolupracují a Eva je ráda, že tento krok udělala. Jeden bezdrátový systém nechávají ve škole, kde se o něj starají učitelé, a druhý mají doma.

Dcera trpí častými záněty středního ucha, bohužel žádné preventivní opatření jí nepomáhá, vždy podstupuje léčbu antibiotiky.

Eva spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem, které pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým handicapem, a velmi si jejich přístup a spolupráci chválí. Poradili jí s různými možnostmi dávek a příspěvků a jejich zaměstnanci dokonce dochází do školy, aby učitelům vysvětlili, jak s dcerou pracovat, aby se minimalizovaly potíže způsobené její vadou sluchu. 

Podle Evy je pro děti s postižením sluchu třeba zajistit podmínky, aby se mohly rozvíjet a současně se minimalizovaly potíže s porozuměním, které s sebou ztráta sluchu přináší. Také je důležité, aby rodina kontaktovala odborníky, kteří jí poskytnou informace, protože tyto děti žijí na pomezí světa slyšících a neslyšících a je složité se zorientovat v tom, co jim systém může nabídnout a na co mají nárok. 

Audio a video


Podezření na vadu sluchu Eviny dcery pojala jako první babička.
Evě s výběrem kompenzační pomůcky pomohli pracovníci SPC.
V první škole, kam dcera Evy chodila, nechtěli pomůcku používat. V nové škole nebyl problém
Eva musela dbát na různá pravidla, aby jí dcera rozuměla.
Eva chválila přístup zdravotních sester.
Pracovnice speciálně pedagogického centra pomohla Evě v komunikaci se školou a v dalších oblastech.
Eva hovořila o komunikaci s učitelem.