Zpět na Zdravotní péčena téma

Eva chválila přístup zdravotních sester.


Eva

  • Věk v době rozhovoru: 33 let (Eva), 11 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v 5 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


T: Co si myslíte o přístupu lékařů, s jakým jste se setkala? Bylo to v pořádku? Máte třeba nějaký poznatek, co by mohlo být jinak, nebo co naopak bylo správně? Bylo to pro Vás příjemné? 

P: Každopádně na foniatrii, kam docházíme se sluchem, má paní doktorka úžasné sestřičky, které, když přijdete do ordinace, vás uvítají vřelým úsměvem, už i ta atmosféra je taková odlehčená, takže i věci, které se dozvíte a jsou pro vás těžké, sestřičky svým přístupem to z vás odeberou. Tu zátěž.

Další zkušenosti:

Pavlína byla se zdravotní péčí spokojená.

Rostislav by u odborníků ve zdravotnictví ocenil hlavně empatii.

Pavel ostatním rodičům doporučoval najít si dobré foniatrické pracoviště.

Šárka si uvědomila, jak je důležité vybrat dobrého lékaře.

David popisoval, jak probíhají kontroly sluchu jeho dcery na foniatrii.

Pavla se s lékařkou domluvila, že kontrolu rozdělí do dvou návštěv, aby ji dcera lépe zvládala.

Eva chválila přístup zdravotních sester.

Milana vysvětlovala, že důležitější než vybavení čekárny byl přístup zdravotnického personálu a to, že čekání nebylo dlouhé.

Iveta měla s dcerou problémy u zubaře.