Iveta

Iveta

  • Věk v době rozhovoru: 38 let (Iveta), 13 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v 1 roce
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Iveta je maminkou 13leté dcery s těžkou sluchovou vadou, která u dcery byla zjištěna v jednom roce věku.

Dcera pro kompenzaci sluchu používá sluchadla v kombinaci s bezdrátovou technologií. Iveta v komunikaci se svojí dcerou preferuje mluvenou řeč. 

Do čtvrté třídy dcera navštěvovala školu pro děti se sluchovým postižením, kde bydlela na internátě. V současné době plní povinnou školní docházku v běžné základní škole. 

Ivetina dcera sice vyžaduje zvýšenou péči, ale Iveta se k ní snaží přistupovat způsobem, aby byla v dospělosti soběstačná.

Ivetin příběh

Dceři bylo pět měsíců, když Iveta zpozorovala, že dcera reaguje pouze na velmi intenzivní zvukové podněty. Navštívila s ní pediatra, který však tyto obtíže nejprve nespojoval s případným zdravotním problémem.

Samotná diagnóza – těžká vada sluchu – pak byla dcerce stanovena v jednom roce věku. Pro kompenzaci sluchové ztráty začala nosit sluchadla. Kvůli stále se zhoršujícímu sluchu Iveta připouští do budoucna implantaci. 

Do mateřské školy pro děti se sluchovým postižením dcera nastoupila ve čtyřech letech. Nejbližší zařízení pro žáky se sluchovým postižením však bylo ve vzdáleném městě, proto dcera musela bydlet na internátě. Pro Ivetu bylo velmi obtížné se s ní každý týden loučit a vídat ji jen o víkendech a dcera odloučení také špatně snášela. Od čtvrté třídy proto Iveta zařídila s podporou speciálně pedagogického centra přestup na běžnou základní školu v místě bydliště. Ale až ve druhé základní škole hlavního vzdělávacího proudu, kterou dcera navštěvovala, se podařilo vzdělávání přizpůsobit jejím speciálním potřebám a přidělili jí asistenta pedagoga. 

Dcera s matkou komunikuje primárně mluvenou řečí v kombinaci znakového jazyka v situacích, kdy má sundaná sluchadla, například večer nebo při koupání. Pro zlepšení poslechu Iveta pro dceru pořídila bezdrátové zařízení, které dcera využívá ve škole. Bezdrátové zařízení se dívce osvědčilo.

Iveta míní, že zvládání života s dítětem se sluchový postižením je především o nastavení vnitřních hodnot. Iveta svoji dceru bere jako dítě, které sice vyžaduje zvýšenou péči, na druhou stranu se k ní snaží přistupovat způsobem, aby byla v dospělosti soběstačná. 

Dcera ve volném čase ráda poslouchá hudbu a maluje. Iveta na ní obdivuje její sociální cítění a  ochotu pomáhat druhým lidem. 

Audio a video


Přestože jí lékaři řekli diagnózu hezky, Iveta byla ráda, že tam nebyla sama.
Ivetina dcera byla při péči o sluchadla úplně samostatná.
Ivetě pomohli sehnat finance na pořízení pomůcky přátelé a rodina.
Chyby v řeči Ivetiny dcery působily někdy legračně.
Iveta s dcerou trénovala cestu autobusem.
Iveta měla s dcerou problémy u zubaře.