Zpět na Sluchadla před implantacína téma

Dcera Gábiny nakonec implantaci nepodstoupila, sluchadla byla dostačující.


Gábina

  • Věk v době rozhovoru: 44 let (Gábina), 18 let (dcera), 14 let (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 2 letech (dcera), ve 2,5 letech (syn)
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla (obě děti)

Textová verze


Jelikož postižení sluchu u dcery způsobila genetická vada, gen pro connexin 26, a většina těchto dětí bývá implantována, ze začátku to vypadalo, že bude muset dcera podstoupit implantaci. Zákon ale stanoví půlroční lhůtu pro nošení sluchadel, jestli se dítě není schopno naučit řeči pomocí této pomůcky, což je jednodušší, než složitá operace. U nás se nakonec ukázalo, že dcera toho schopná byla. Měli jsme dokonce už stanovený termín implantace, ale pak se od operace upustilo, protože řečový vývoj u dcery napovídal, že bude schopna naučit se řeči za pomoci sluchadel.

Další zkušenosti:

Sluchadla před implantací byla pro Jana ztráta času.

Dcera Gábiny nakonec implantaci nepodstoupila, sluchadla byla dostačující.