Julie

Julie

Julie

  • Věk v době rozhovoru: 37 let

Julie pracuje ve zdravotnictví. Žije spolu s manželem a dvěma dětmi ve velkém městě. Starší z dětí, chlapec, má diagnostikované ADHD. Celá rodina za podpory odborníku pomáhá se zvládáním projevů ADHD. Podařilo se zapracovat především na synově schopnosti komunikace, čímž se často předchází konfliktům v rodině a ve škole. Jsou ovšem situace, kdy se po vnějších projevech synova ADHD nedá vyhnout vyhroceným reakcím okolí.  

Příběh Julie:

Po bezproblémovém těhotenství absolvovala Julie komplikovaný porod císařským řezem. Dle Julie se chlapec nejprve vyvíjel jako běžné zdravé dítě. Pouze vyžadoval zvýšenou pozornost. V batolecím období začalo si Julie všimla, že se syn při hře na pískovišti chová jinak, než ostatní děti. Špatně se zapojoval do kolektivu, byl neposlušný a občas nezvladatelný. 

V necelých třech letech nastoupil chlapec do školky. Julie zaregistrovala, že si její syn v tomto období začal razantně vynucovat pozornost. Pro Julii byly zatěžující především synovi agresivní projevy. Učitelky ze školky doporučily absolvovat vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Z vyšetření u psycholožky, se ukázalo, že má chlapec nadprůměrnou inteligenci, velmi dobrou paměť a verbální vyjadřování, ale vzhledem k nízkému věku nebyly učiněny žádné závěry v oblasti poruch chování. Juliin syn také absolvoval neurologické vyšetření, které ADHD průkazně nepotvrdilo. Nicméně na základě vnějších projevů byla diagnóza ADHD stanovena. 

Ve školce a později ve škole, se problémové chování chlapce dále stupňovalo. Julie cítila bezmoc, protože rodina i škola vyzkoušela bez úspěchu širokou škálu pedagogických a výchovných přístupů. Kromě pedagogicko-psychologické poradny začal Juliin syn docházet do centra pro rodinu. Techniky a kompenzační mechanismy, které se v centru naučili, pomohly k lepšímu zvládání nežádoucích projevů chování v domácím prostředí a zlepšily synovu i rodinou komunikaci. Úleva to byla pro Julii pouze částečná, protože se úspěchy z domova nepodařilo přenést do prostředí školy. 

Od druhé třídy byla chlapci přidělena asistentka pedagoga a byl sestaven individuální vzdělávací plán. I přes tato opatření byl tento školní rok velmi náročný. V pololetí byla chlapci udělena ředitelská důtka a na konci roku navržena dvojka z chování. Od září, kdy půjde Juliin syn do třetí třídy, dojde ke změně asistenta pedagoga a rodina po dohodě s psychiatrem plánuje vyzkoušet medikaci na ADHD. 


Audio a video


Julie z počátku diagnozu ADHD odmítala přijmout.
Syn Julie působil, že při vyučování nedával pozor, ale byl vždy v obraze.
Ke konci školního roku bylo pro děti s ADHD dle Julie mnohem těžší projevy ADHD korigovat.
Na Juliina syna bití neplatilo.
Julie si uvědomovala, že její syn s ADHD vyžadoval mnoho pozornosti, a proto se to snažila dceři vynahradit.
Julie se kvůli svým dětem naučila komunikovat o pocitech.
Julie byla i přes rozdílné prožívání za manželovu podporu vděčná.
Julie by potřebovala, aby ji někdo řekl, že ví, že to má těžké. 
Julie byla ráda za postup policie, která se při incidentu se školou postavila na jejich stranu.