Marie Anna

Marie Anna

Marie Anna

• Věk v době rozhovoru: 70 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 68 let

 

Paní Marie Anna má onkologické onemocnění, kterým je zasažen žaludek a slinivka. To jí bylo diagnostikováno dva roky před výzkumným rozhovorem. Po domluvě s lékařem a vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu se rozhodla nepodstupovat ozařování, které by stejně
nevedlo k vyléčení. Aktuálně užívá náplasti proti bolestem, které jí předepisuje praktická lékařka. Paní Marie Anna je vdova a má tři dospělé děti. Přála by si zůstat až do konce. Kromě dětí je pro ni velkou podporou víra.

Více o Marii Anně

Paní Marie Anna se o tom, že její nemoc je neléčitelná, nedozvěděla od lékařů, ale od své dcery, které to lékaři řekli. Sama paní Marie Anna už však tušila, že je její nemoc vážná, protože během svého vyšetření vyslechla rozhovor lékaře a zdravotní sestry.

Dlouhou dobu předtím měla chronické záněty jater a ledvin, nyní je nemocí zasažen žaludek a slinivka. Paní Marie Anna si myslí, že jí uškodila její práce v továrně, kde se se pracovalo s toxickými kovy. Říká, že jí nepřidal ani těžký a stresující život, starala se sama o tři děti a snažila se pro ně dělat to nejlepší.
Po domluvě s lékařem a vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu se rozhodla nepodstupovat ozařování, které by stejně nevedlo k vyléčení. Zkoušela také alternativní léčbu prostřednictvím doplňků stravy, po kterých pociťovala celkové zlepšení fyzické i psychické kondice. Aktuálně užívá náplasti proti bolestem, které jí předepisuje praktická lékařka.
Od vyslovení diagnózy již uplynuly dva roky. Zpočátku byla pro ni informace, že její nemoc není léčitelná a rychle postupuje, velkým šokem, časem si ale na situaci zvykla a smířila se s ní. Podle jejího lékaře je obdivuhodné, že se tak dlouho drží v takové kondici.
Paní Marie Anna žije sama, je už 22 let vdovou. Má dvě dcery a syna, všichni ji navštěvují a pomáhají jí. Velmi si přeje zůstat až do poslední chvíle doma. Paní Marie Anna je věřící a víra jí pomáhá. Rozhodla se přijmout svátost nemocných. Říká, že by lidé měli žít klidnějším a vyrovnanějším životem. Vštěpuje i svým dětem, aby byly smířlivé, měly se rády, chovaly se hezky k sobě i ostatním.

Audio a video