Miriam

Miriam

Miriam

• Věk v době rozhovoru: 81 let
• Věk v době obdržení diagnózy: 80 let

 

Paní Miriam byla diagnostikována rakovina krku. Žila sama a začala mít potíže s obstaráváním nákupů atd., tak jí její dcera domluvila přesun do hospice. Zde je paní Miriam půl roku. S péčí a prostředím je velmi spokojená, je ráda, že má své soukromí a zároveň, když chce, společnost ostatních pacientů. Paní Miriam říká, že se nelituje, prožila hezký a zajímavý život, žila dva roky v Indii a později pracovala u hasičů. Velmi důležitá je pro ni rodina.

 Více o Miriam

Paní Miriam léta trpěla chronickým kašlem, ten se ale začal zhoršovat a přidaly se i obtíže s dýcháním. Byla jí diagnostikována rakovina krku.

Žila sama a začala mít potíže s obstaráváním nákupů atd., tak jí její dcera domluvila přesun do hospice. Zde je paní Miriam půl roku. S péčí a prostředím je velmi spokojená, je ráda, že má své soukromí a zároveň, když chce, společnost ostatních pacientů.

Paní Miriam nechala všechny záležitosti ohledně léčby, komunikace s lékaři atd. na své dceři, která je zdravotní sestrou. Necítila nikdy potřebu se o nemoc detailněji zajímat, vyhovuje jí, že jí dcera řekne jen nezbytné informace. Počítá s tím, že domů se už nevrátí. Mrzí ji, že má obtíže s chůzí.

Paní Miriam říká, že se nelituje, prožila hezký a zajímavý život, žila dva roky v Indii a později pracovala u hasičů. Důležitá je pro ni rodina, má syna a dceru a dočkala se už i pravnoučete.

 

Audio a video