Bára

Bára

  • Věk v době rozhovoru: 38 let (Bára), 9 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: od narození
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Bára je maminkou dcery se sluchovým postižením. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by dcera měla se sluchem potíže. Bára zpozorněla až ve chvíli, kdy u dcery nebyla patrná žádná reakce na hlasité zvuky. Se svými obavami se tedy obrátila na pediatra, čímž začal koloběh vyšetření, který nakonec prokázal těžkou vadu sluchu. 

Sluchovou vadu nyní dcera efektivně kompenzuje sluchadly v kombinaci s bezdrátovou technologií. Navštěvuje běžnou základní školu, kde je velmi spokojená. 

Pro větší vhled do problematiky sluchového postižení se Bára rozhodla pro studium vysoké školy (obor surdopedie), které úspěšně dokončila.

Bářin příběh

Bářina dcera se narodila předčasně. Zpočátku miminko rostlo a prospívalo bez zjevných potíží. Vypadalo to, že bude zcela v pořádku. Báru ale zneklidnilo, když dcera nijak nereagovala na zvuky, konkrétně když se nelekala hluku. Se svými obavami se obrátila na pediatra, který začal okamžitě jednat. Následná vyšetření na ORL a BERA odhalila těžkou ztrátu sluchu.

Dcera dnes nosí sluchadla, která přijala dobře.  Po dobré zkušenosti s bezdrátovou technologií, kterou si dcera mohla vyzkoušet, se Bára rozhodla pořídit vlastní bezdrátové zařízení, jehož nákup zprostředkovala přes nadaci. Bára však nechce spoléhat jen na mluvenou řeč a  zvažuje i znakový jazyk. Pro zlepšení slovní zásoby Bára s dcerou dennodenně čte a snaží se u ní rozvíjet pozitivní vztah k četbě.

Potřebnou podporu a informace o sluchovém postižení Bára po zjištění diagnózy našla u rané péče. Bára rovněž začala spolupracovat se speciálně pedagogickým centrem, které je nápomocné zejména při nastavování individuálního plánu ve škole. 

Dívka je dnes integrovaná v běžné základní škole, kterou zvládá s výborným prospěchem. Ve škole může využívat podpory asistenta pedagoga. Dcera je v kolektivu dětí oblíbená a Bára je velmi spokojená i s přístupem učitelů.

Jako matka uvedla, že zdravotní znevýhodnění dcery výrazně ovlivnilo chod celé rodiny. V mnoha aspektech však přinesla vada sluchu i něco dobrého. Bára úspěšně absolvovala vysokoškolské studium (obor surdopedie) a nadále se v této oblasti vzdělává.

Bára silně vnímá potřebu změny v procesu sociální integrace dětí se sluchovým postižením. Zdůrazňuje, že vytvoření dobrých vzdělávacích podmínek a investice do efektivní technické kompenzace se výrazně podílí na plném začlenění dětí se sluchovým postižením do společnosti. Dceru se snaží vychovávat takovým způsobem, aby v budoucnu dokázala samostatně fungovat ve všech oblastech běžného života.

Audio a video


Pediatr Bářiny dcery odeslal rodinu na vyšetření, přestože sám příznaky nepozoroval.
Lékař Báře vše vysvětlil a s výběrem jí poradil. 
Bára vysvětlovala svou motivaci pro pořízení bezdrátové technologie.
Bářina dcera by se naučila mluvit i bez sluchadel, přesto bylo patrné, že některá slova nezná.
Bára popisovala své obavy pouštět dceru samotnou na sportovní aktivity.
Bára uši kontrolovala po mytí vlasů.
Bářina dcera byla hrdá na svou kompenzační pomůcku.
Bára pedagogům doporučovala navázat spolupráci s rodinou dítěte se sluchovou vadou a ujasnit si kompetence obou stran.