Zpět na Vzkazy odborníkůmna téma

Bára pedagogům doporučovala navázat spolupráci s rodinou dítěte se sluchovou vadou a ujasnit si kompetence obou stran.


Bára

  • Věk v době rozhovoru: 38 let(Bára), 9 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: od narození
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


T: Co byste vzkázala pedagogům, kteří se o tyto děti starají? 

P: Vzkázala bych jim hlavně, aby se zajímali o dítě jako takové a snažili se o dobrou komunikaci s rodinou. To si myslím, že je základ, aby si vzájemně vysvětlili nějaké představy, požadavky a ujasnili si, co jeden od druhého čeká. Je důležité, aby rodič nečekal, že škola udělá něco za něj a naopak. Takže aby si vyjasnili, kdo má jaké kompetence a co má kdo na starost. Protože jediný, kdo pak bude trpět, bude to dítě, takže by si v tom měli udělat pořádek.

Další zkušenosti:

Aleš ocenil práci profesionálů a doporučil spolupráci, respekt a empatii.

Ondřej vzkazoval odborníkům, aby navzájem spolupracovali a využívali mezi sebou zpětné vazby.

Katka sdílela zkušenost, že by rodičům měli lékaři více naslouchat.

Lída hovořila o tom, že by některé věci potřebovala ještě více dovysvětlit, aby je dokázala lépe vstřebat.

Šárka vzkazovala lékařům, aby každého brali jako svého prvního pacienta a v případě potřeby ho poslali k jinému odborníkovi.

Lenka by byla ráda, kdyby se zdravotníci snažili ke každému pacientovi přistupovat jedinečně.

Podle Ondřeje by se lékaři měli orientovat i v oblasti pedagogiky a techniky, aby byli schopni pojmout a vysvětlit celou problematiku sluchové vady.

Martina C. doporučovala lékařům, aby diagnózu sdělovali klidně a empaticky.

Michaela varovala před planým ujišťováním.

Jindřišce chyběly informace, na jaká vyšetření ještě zajít, aby se dozvěděla o sluchové vadě svého dítěte více informací.

Jan by byl rád, kdyby nemusel v čekárnách s malým dítětem čekat na kontrolu tak dlouhou dobu.

Gábina vzkazovala pedagogům, že některé věci se musí dětem se sluchovou vadou říkat vícekrát a jiným způsobem.

Bára pedagogům doporučovala navázat spolupráci s rodinou dítěte se sluchovou vadou a ujasnit si kompetence obou stran.