Zpět na Vzkazy odborníkůmna téma

Jindřišce chyběly informace, na jaká vyšetření ještě zajít, aby se dozvěděla o sluchové vadě svého dítěte více informací.


Jindřiška

  • Věk v době rozhovoru: 34 let (Jindřiška), 11 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v5 letech 
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


P: Trochu mě mrzelo, že jsem nebyla s dcerou poslaná na nějaká další vyšetření. Nemám představu, jak přesně se tento problém vyšetřuje, mám na mysli třeba magnetickou rezonanci nebo nějaké celkové vyšetření hlavy nebo takové vyšetření, kde by se dala postižení sluchu nějak zachytit, ukázat. Uvítala bych víc takovýchto informací, protože dané audio vyšetření je pro rodiče v podstatě takové, trochu nedostačující, týká se jen poslechu, kolik toho dítě slyší, ale neodpoví vám na otázky typu, kde je ta vada nebo kde je chyba, kde přesně ten problém v hlavě nebo v uchu je, to mi pořád běželo hlavou a následně taky, jaké vyšetření by se mohlo ještě udělat nebo kam, na jaké oddělení se můžu jít případně zeptat. Myslím, že takové možnosti jít se někam informovat, zda takové vyšetření vůbec existuje, takové informace jsem tenkrát potřebovala.

Další zkušenosti:

Aleš ocenil práci profesionálů a doporučil spolupráci, respekt a empatii.

Ondřej vzkazoval odborníkům, aby navzájem spolupracovali a využívali mezi sebou zpětné vazby.

Katka sdílela zkušenost, že by rodičům měli lékaři více naslouchat.

Lída hovořila o tom, že by některé věci potřebovala ještě více dovysvětlit, aby je dokázala lépe vstřebat.

Šárka vzkazovala lékařům, aby každého brali jako svého prvního pacienta a v případě potřeby ho poslali k jinému odborníkovi.

Lenka by byla ráda, kdyby se zdravotníci snažili ke každému pacientovi přistupovat jedinečně.

Podle Ondřeje by se lékaři měli orientovat i v oblasti pedagogiky a techniky, aby byli schopni pojmout a vysvětlit celou problematiku sluchové vady.

Martina C. doporučovala lékařům, aby diagnózu sdělovali klidně a empaticky.

Michaela varovala před planým ujišťováním.

Jindřišce chyběly informace, na jaká vyšetření ještě zajít, aby se dozvěděla o sluchové vadě svého dítěte více informací.

Jan by byl rád, kdyby nemusel v čekárnách s malým dítětem čekat na kontrolu tak dlouhou dobu.

Gábina vzkazovala pedagogům, že některé věci se musí dětem se sluchovou vadou říkat vícekrát a jiným způsobem.

Bára pedagogům doporučovala navázat spolupráci s rodinou dítěte se sluchovou vadou a ujasnit si kompetence obou stran.