Zpět na Vzkazy odborníkůmna téma

Lída hovořila o tom, že by některé věci potřebovala ještě více dovysvětlit, aby je dokázala lépe vstřebat. 


Lída

  • Věk v době rozhovoru: 32 let (Lída), 2 roky (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 3 měsících
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


P: Nevím, jestli je to úplně v silách doktorů, a hlavně v jejich časových možnostech, ale občas bych ocenila, kdyby nám některé věci mohli víc vysvětlit, třeba v době, kdy jsme potřebovali informace víc objasnit a víc je vstřebat. Pro lékaře to znamenalo oznámení diagnózy, ale pro nás to byla celoživotní změna. Oni to brali jen z toho svého, lékařského pohledu, kdy jedna doktorka, ještě v porodnici, syna vyšetřovala, a pak mi řekla „když tak mu dáte sluchadla“. A my v té době ani nevěděli, co to znamená, jak se sluchadla nosí, jak vypadají, co všechno to obnáší, ale ta doktorka to na mě vystřelila jako jistou samozřejmost „když tak to budete řešit takhle“. Asi bych ocenila spíš vysvětlení a také empatičtější přístup od některých lékařů. To se samozřejmě netýká všech. Jsou lékaři, kteří nám vše krásně vysvětlili, popsali, ale od některých občas informace působily stroze a člověk, když není v psychické pohodě, přijímá informace úplně jinak a jinak je i zpracovává. Takže bych uvítala víc dané informace vysvětlit, víc vše popsat.

Další zkušenosti:

Aleš ocenil práci profesionálů a doporučil spolupráci, respekt a empatii.

Ondřej vzkazoval odborníkům, aby navzájem spolupracovali a využívali mezi sebou zpětné vazby.

Katka sdílela zkušenost, že by rodičům měli lékaři více naslouchat.

Lída hovořila o tom, že by některé věci potřebovala ještě více dovysvětlit, aby je dokázala lépe vstřebat.

Šárka vzkazovala lékařům, aby každého brali jako svého prvního pacienta a v případě potřeby ho poslali k jinému odborníkovi.

Lenka by byla ráda, kdyby se zdravotníci snažili ke každému pacientovi přistupovat jedinečně.

Podle Ondřeje by se lékaři měli orientovat i v oblasti pedagogiky a techniky, aby byli schopni pojmout a vysvětlit celou problematiku sluchové vady.

Martina C. doporučovala lékařům, aby diagnózu sdělovali klidně a empaticky.

Michaela varovala před planým ujišťováním.

Jindřišce chyběly informace, na jaká vyšetření ještě zajít, aby se dozvěděla o sluchové vadě svého dítěte více informací.

Jan by byl rád, kdyby nemusel v čekárnách s malým dítětem čekat na kontrolu tak dlouhou dobu.

Gábina vzkazovala pedagogům, že některé věci se musí dětem se sluchovou vadou říkat vícekrát a jiným způsobem.

Bára pedagogům doporučovala navázat spolupráci s rodinou dítěte se sluchovou vadou a ujasnit si kompetence obou stran.