Zpět na Vzkazy odborníkůmna téma

Lenka by byla ráda, kdyby se zdravotníci snažili ke každému pacientovi přistupovat jedinečně.


Lenka

  • Věk v době rozhovoru:  46 let (Lenka), 19 let (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 2 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: úplná
  • Kompenzační pomůcka: kochleární implantát

Textová verze


P: Přála bych si, aby každý odborník, i když je už odborníkem, opravdu myslel na jedinečnost každého člověka a každé rodiny. Vidím to i ve své profesi. Aby se nevytvářel klient nebo pacient, který neexistuje, na základě dlouhodobých zkušeností a dlouhodobého předporozumění, ale aby se každý odborník opravdu, i když je odborníkem ve své profesi, snažil problém reflektovat ze všech úhlů pohledu. Vědomí toho, že každý z nás, rodič nebo dítě, má nějaké své osobní předpoklady, nastavení a kapacity, je moc důležité, protože jde o předkládání možností řešení pro daného klienta, pacienta a jeho rodinu. Je to na každém, prostě je to hodně individualizované. Takže bych vzkázala lékařům, aby se snažili na to stále myslet, že každý je skvělý. Jestli mi rozumíte, co jsem tím chtěla říct.

Další zkušenosti:

Aleš ocenil práci profesionálů a doporučil spolupráci, respekt a empatii.

Ondřej vzkazoval odborníkům, aby navzájem spolupracovali a využívali mezi sebou zpětné vazby.

Katka sdílela zkušenost, že by rodičům měli lékaři více naslouchat.

Lída hovořila o tom, že by některé věci potřebovala ještě více dovysvětlit, aby je dokázala lépe vstřebat.

Šárka vzkazovala lékařům, aby každého brali jako svého prvního pacienta a v případě potřeby ho poslali k jinému odborníkovi.

Lenka by byla ráda, kdyby se zdravotníci snažili ke každému pacientovi přistupovat jedinečně.

Podle Ondřeje by se lékaři měli orientovat i v oblasti pedagogiky a techniky, aby byli schopni pojmout a vysvětlit celou problematiku sluchové vady.

Martina C. doporučovala lékařům, aby diagnózu sdělovali klidně a empaticky.

Michaela varovala před planým ujišťováním.

Jindřišce chyběly informace, na jaká vyšetření ještě zajít, aby se dozvěděla o sluchové vadě svého dítěte více informací.

Jan by byl rád, kdyby nemusel v čekárnách s malým dítětem čekat na kontrolu tak dlouhou dobu.

Gábina vzkazovala pedagogům, že některé věci se musí dětem se sluchovou vadou říkat vícekrát a jiným způsobem.

Bára pedagogům doporučovala navázat spolupráci s rodinou dítěte se sluchovou vadou a ujasnit si kompetence obou stran.