Zpět na Vzkazy odborníkůmna téma

Michaela varovala před planým ujišťováním. 


Michaela

  • Věk v době rozhovoru: 27 let (Michaela), 1 rok (syn) 
  • Věk dítěte v době diagnostikování: od narození
  • Sluchová ztráta dítěte: úplná
  • Kompenzační pomůcka: kochleární implantáty

Textová verze


P: Já bych řekla, že mi hodně vadilo plané ujišťování. Měli jsme asi vážně smůlu, že jsme ten jeden příklad z tisíce, kdy nevycházející emise skončí opravdu až tou hluchotou. Ale já bych ocenila víc upřímnost, myslím si, že je lepší říct „nevím“. Nikomu bych to nevyčítala, neočekávám, že doktor je Bůh, který ví všechno hned. Raději by měl říct „nevím, potřebuji další vyšetření“, říct „nevím“ a nestrašit rodiče „víte, to může být tohle, tohle, tohle“, ale říct: „víte, paní, toto vyšetření nám nevyšlo, uvidíme, co zjistíme příště“, ale současně ani neříkat „to bude dobré, to nic není“, neujišťovat naplano, ale říct „nevím a potřebuji další vyšetření“.

Další zkušenosti:

Aleš ocenil práci profesionálů a doporučil spolupráci, respekt a empatii.

Ondřej vzkazoval odborníkům, aby navzájem spolupracovali a využívali mezi sebou zpětné vazby.

Katka sdílela zkušenost, že by rodičům měli lékaři více naslouchat.

Lída hovořila o tom, že by některé věci potřebovala ještě více dovysvětlit, aby je dokázala lépe vstřebat.

Šárka vzkazovala lékařům, aby každého brali jako svého prvního pacienta a v případě potřeby ho poslali k jinému odborníkovi.

Lenka by byla ráda, kdyby se zdravotníci snažili ke každému pacientovi přistupovat jedinečně.

Podle Ondřeje by se lékaři měli orientovat i v oblasti pedagogiky a techniky, aby byli schopni pojmout a vysvětlit celou problematiku sluchové vady.

Martina C. doporučovala lékařům, aby diagnózu sdělovali klidně a empaticky.

Michaela varovala před planým ujišťováním.

Jindřišce chyběly informace, na jaká vyšetření ještě zajít, aby se dozvěděla o sluchové vadě svého dítěte více informací.

Jan by byl rád, kdyby nemusel v čekárnách s malým dítětem čekat na kontrolu tak dlouhou dobu.

Gábina vzkazovala pedagogům, že některé věci se musí dětem se sluchovou vadou říkat vícekrát a jiným způsobem.

Bára pedagogům doporučovala navázat spolupráci s rodinou dítěte se sluchovou vadou a ujasnit si kompetence obou stran.