David

David

  • Věk v době rozhovoru: 32 let (David), 5 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v roce a půl (dcera)
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Davidově pětileté dceři byla diagnostikována středně těžká sluchová vada v roce a půl.

Diagnóza pro Davida představovala zcela novou situaci. Potřebné informace a podporu našel u rané péče, se kterou od začátku intenzivně spolupracuje.

Pro kompenzaci sluchové ztráty dcera užívá sluchadla v kombinaci s bezdrátovým zařízením. V současné době navštěvuje mateřskou školu pro děti s vadou sluchu. Davidova dcera je všímavé a vnímavé dítě. Je velmi kreativní, což uplatňuje zejména při výtvarných aktivitách.

Davidův příběh

David je tatínek pětileté dcery s postižením sluchu. Možné riziko sluchové vady signalizoval již novorozenecký screening, jenž dcera podstoupila v porodnici. Po propuštění z porodnice byla dcera nadále sledována lékaři. David zmiňuje, že dcera začala výrazně zaostávat v řečovém vývoji. Následovala další vyšetření, která u holčičky v roce a půl odhalila středně těžkou ztrátu sluchu.

Dcera začala nosit sluchadla, na která si brzo zvykla a která její sluch dobře kompenzují. Používá je v kombinaci s bezdrátovou technologií, díky níž může plnohodnotně trávit volný čas.

Navštěvuje speciální mateřskou školu pro děti s vadou sluchu, kde se jí líbí. S rozvojem sluchového vnímání se otevřela otázka integrace do běžného proudu základního vzdělávání. 

Od počátku zjištění diagnózy David úzce spolupracuje s ranou péčí. Získal zde informace o systému sociální péče, kompenzačních a zdravotních pomůckách, především pak podporu při vedení a výchově dcery. David se také účastní setkávání rodičů dětí s postižením sluchu, jež jsou zaměřená na sdílení zkušeností.

Rodičům v obdobné situaci David doporučil, aby neměli zbytečné obavy z integrace svých dětí mezi slyšící společnost. 

Audio a video


David výsledkům screeningu porozuměl, dceřinu vadu sluchu ale řešili až později.
Davidově dceři dělaly největší potíže sykavky.
David se snažil žádný koníček dceři neodpírat.
David popisoval, jak probíhají kontroly sluchu jeho dcery na foniatrii. 
Davidova dcera navštívila preventivně psychologa.
Pro Davida bylo náročné rozhodování o tom, jaký typ vzdělávání vybrat.
Davidovu dceru do běžné mateřské školy nechtěli přijmout.