Zpět na Jiná odborná péčena téma

Davidova dcera navštívila preventivně psychologa.


David

  • Věk v době rozhovoru: 32 let (David), 5 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v roce a půl (dcera)
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


T: Spolupracujete třeba s nějakou organizací nebo sociální službou? 

P: Jelikož dcera navštěvuje běžnou základní školu a je vedena v inkluzi, využíváme centrum SPC v našem městě, kde nám pomáhá paní se školou vypracovat individuální vzdělávací plán a radí učitelům, jakým způsobem přistupovat k výuce, že je nutné dodržovat pravidla u sluchově postižených lidí, což je bavit se tváří v tvář, dodržovat vzdálenost, že někdy pomáhají i gesta, artikulace. Takže v tomto nám moc pomohli, a nejenom co se týče školy, ale i sociálních služeb a vůbec nadací, které spolupracují se sluchově postiženými a snaží se poskytnout nějaké sponzorské dary.

T: Jak často jste s SPCéčkem v kontaktu? 

P: Vždy, když nastane nějaká změna u dítěte. Vždy je musím informovat, že jsme podnikli takové a takové kroky s tím, že oni pak přijdou a pomůžou nám s tím, nebo když k nim přijdeme s nějakým problémem, snaží se nám s ním pomoci a vyřešit ho.

Další zkušenosti:

Podle Mirky byly kompenzační pomůcky a logopedie základem pro to, aby děti fungovaly v kolektivu a v životě.

Lindin syn měl tři logopedky současně.

Petra si neuměla představit, co bude půlroční dítě dělat na logopedii.

Manžel Barbory je Portugalec, dcera se učila od narození dva jazyky a využila logopedii ve dvou státech.

Lucie byla ke službě rané péče nejprve skeptická.

Pro Petru byla raná péče zdrojem informací.

Pavel popisoval spolupráci s ranou péčí.

Hana popisovala, jak probíhala její spolupráce s SPC.

Pracovnice speciálně pedagogického centra pomohla Evě v komunikaci se školou a v dalších oblastech.

Davidova dcera navštívila preventivně psychologa.

Linda vyhledala psychologa, aby věděla, jak synovi pomoci.

Michaela byla překvapená, kolik organizací pro lidi se sluchovým postižením existuje.

Pavla se nakonec rozhodla využít stacionář, kde měla dcera všestrannou péči.

Rostislav vyzdvihoval spolupráci s logopedkami a pobyt, který pořádaly.

Podle Ondřeje bylo důležité, aby se oba rodiče účastnili pobytů pro rodiny dětí se sluchovým postižením.