Zpět na Řeč a její vývojna téma

Davidově dceři dělaly největší potíže sykavky.


David

  • Věk v době rozhovoru: 32 let (David), 5 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v roce a půl (dcera)
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


T: Přemýšlím, na co se ještě k těm sluchadlům zeptat. Jak byste řekl, že teď dcerka rozumí?

P: Určitě lépe, akorát má stále problémy se sykavkami. Takže má problémy s Ž, Š, Č, Ž, C., to jsou hlásky, které jí dělají největší problémy.

P2: Tati, a ještě Š.

P: Ano, ještě Š.

T: Vždyť to bylo krásné Š.

Takže ale logopedickou péčí by se to mělo spravit.

P: No, ono se to díky logopedické péči tak nějak srovnává, ještě má čas.

T: Takže musíte doma trénovat? 

P: Musíme trénovat, určitě. Bez přípravy to prostě nejde.

Další zkušenosti:

Vývoj řeči Luciiny dcery byl oproti vrstevníkům opožděný.

U dceryPetronely by měl být rozdíl v řeči oproti vrstevníkům sotva postřehnutelný.

Jeden z Janových synů dosud nemluvil.

Kdyby Hanin syn dostal sluchadla dříve, vada by se na vývoji řeči pravděpodobně tolik neprojevila.

Dcera Barbory dělala pokroky v obou jazycích rodičů.

Davidově dceři dělaly největší potíže sykavky.

Jaroslavův syn zaměňoval znělé a neznělé souhlásky, a když se nesoustředil, bylo mu špatně rozumět.

Výslovnost Katčina syna už byla téměř v pořádku, avšak v gramatické rovině řeči stále dělal chyby.

Chyby v řeči Ivetiny dcery působily někdy legračně.

Robertův syn měl chudší slovní zásobu.

Bářina dcera by se naučila mluvit i bez sluchadel, přesto bylo patrné, že některá slova nezná.

Hanka na slovní zásobě se synem tvrdě pracovala.

I přes to, že syn neměl v oblasti řeči výrazné problémy, Mirka musela ověřovat, jestli rozuměl.