Zpět na Získávání informacína téma

Markův syn byl převeden na specializované pracoviště, kde rodiče dostali komplexní informace o onemocnění a léčbě.


Marek

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 20 měsíců
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  6 týdnů
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  39 let

Textová verze


P: Když jsme byli v nemocnici, už na té ambulanci, kde jsme byli prvně, tak tam jsme dostali určitě nějaké letáky a tak. Ale my jsme potom velmi rychle šli tam, kam jsme byli doporučeni – z těch dvou pracovišť, která přicházela pro nás v úvahu. A tam, myslím, jsme dostali úplně komplexní informaci. V té nemocnici na neurologii, tam paní doktorka, která nás dostala na starosti, nás opravdu uvedla do děje se vším všudy. Plán toho, co nás čeká a tak. Takže já si myslím, že jsme byli informováni velmi podrobně a přístup byl výborný po té informační stránce.


Další zkušenosti:

David byl překvapený, že se epilepsie může projevovat i bez křečí.

Markův syn byl převeden na specializované pracoviště, kde rodiče dostali komplexní informace o onemocnění a léčbě.

Jarek dával přednost informacím z jiných zdrojů než z internetu.

Honza hledal informace na internetu.

Genady doporučil spoléhat se na lékaře.

Podle Martina je vzhledem k individuálním projevům onemocnění informací nedostatek.

Michaela získávala informace postupně a pořád byly oblasti, kterým nerozuměla.

Lenka získávala důležité poznatky v průběhu let na základě zkušeností.

Sabina chtěla znát i negativní informace.

Jiří hovořil o tom, že by se měly děti vést k tomu, aby chápaly odlišnosti.

Lucka byla ráda, když se o projektu Hovoryozdravi.cz dověděla, protože internet je plný zavádějících informací.