Zpět na První příznakyna téma

Dcera Rostislava se do jednoho roku vyvíjela v porovnání se slyšícím sourozencem běžně.


Rostislav

  • Věk v době rozhovoru: 46 let (Rostislav), 5 let (dcera)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: v 15 měsících
  • Sluchová ztráta dítěte:  úplná
  • Kompenzační pomůcka: kochleární implantáty

Textová verze


T: Absolvovali jste novorozenecký screening? 

P: Ano, samozřejmě, ale dcera měla sluchové cesty tak nepatrné, že nebylo možné jej vykonat.

Dá se říct, že se už od té doby předpokládá, že tam bude nějaký problém.

T: Ale k samotné diagnóze došlo až v 15 měsících. 

PM: Víceméně ano. 

T: Co se dělo mezitím? Věděli jste, že je tam problém? 

P: Mezitím se dcera vyvíjela jako každé jiné dítě. Když to porovnáme se synem, nijak nám nepřipadalo, že dcera neslyší. Jevila se nám úplně normálně, hrála si. Spíš až postupem času, v jednom roce asi, jsme pochopili, že tam bude nějaký problém. 

PM: Nicméně po celou tu dobu jsme navštěvovali lékaře.

Další zkušenosti:

Barbora si po negativním výsledku novorozeneckého screeningu nepřipouštěla, že by mohla mít dcera vadu sluchu.

David výsledkům screeningu porozuměl, dceřinu vadu sluchu ale řešili až později.

U Hanina syna se vada sluchu projevila až po novorozeneckém screeningu sluchu.

Novorozenecký screening sluchu Mirčina syna vyšel pravděpodobně falešně pozitivní.

Ani pediatr vadu sluchu u syna Radky R. neodhalil.

Fakt, že asi špatně slyší, zjistila Pavla u své dcery s kombinovaným postižením

Alešova dcera na zvuky někdy reagovala, někdy ne.

Dcera Rostislava se do jednoho roku vyvíjela v porovnání se slyšícím sourozencem běžně.

Martina H. by, nebýt novorozeneckého screeningu, možná vadu sluchu rozpoznala pozdě.

Terézin syn postupně přestal používat už naučená slova.

Terezie nejprve změnu chování přisuzovala období vzdoru.