Zpět na První příznakyna téma

Alešova dcera na zvuky někdy reagovala, někdy ne.


Aleš

  • Věk v době rozhovoru: 52 let (Aleš), 3,5 roku (dcera) 
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 2 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


Než popíšu období, kdy už dcerka používala naslouchadla, chtěl bych popsat období do doby, než je dostala. Naše dcera se projevovala tak, že jsme na ni mluvili a ona se v některých případech otočila, reagovala, a v některých případech byla apatická. 

Většinou jsme to zdůvodnili tím, že si hraje, má svůj vnitřní svět a nějakým způsobem nevnímá naše podněty. Začali jsme na ni proto mluvit nahlas, aby reagovala, a úspěšnost byla okolo 30 procent. Zkoušeli jsme to způsobem pokus, omyl, zjišťovali jsme její reakce, když na ni mluvíme přímo, face to face, a když na ni mluvíme za zády. To se občas otočila, občas ne. Potom jsme začali zároveň i tleskat a ona byla schopná zareagovat. Takže potom to probíhalo způsobem, že jsme na ni volali, zatleskali, a teprve na podnět potlesku se dcera otočila. To byly naše první zkušenosti do té doby, než dostala naslouchadla. Zdůvodňovali jsme si, co a jak dcera slyší, že dokáže něco reprodukovat, že tam byl hlasový projev, podle nás typický, to znamená zvolání, křik, táta, máma. To všechno jsme nějakým způsobem zaznamenali, ale asi to bylo způsobeno jednak odezíráním dítěte a také možná tím sociálním kontaktem.

Další zkušenosti:

Barbora si po negativním výsledku novorozeneckého screeningu nepřipouštěla, že by mohla mít dcera vadu sluchu.

David výsledkům screeningu porozuměl, dceřinu vadu sluchu ale řešili až později.

U Hanina syna se vada sluchu projevila až po novorozeneckém screeningu sluchu.

Novorozenecký screening sluchu Mirčina syna vyšel pravděpodobně falešně pozitivní.

Ani pediatr vadu sluchu u syna Radky R. neodhalil.

Fakt, že asi špatně slyší, zjistila Pavla u své dcery s kombinovaným postižením

Alešova dcera na zvuky někdy reagovala, někdy ne.

Dcera Rostislava se do jednoho roku vyvíjela v porovnání se slyšícím sourozencem běžně.

Martina H. by, nebýt novorozeneckého screeningu, možná vadu sluchu rozpoznala pozdě.

Terézin syn postupně přestal používat už naučená slova.

Terezie nejprve změnu chování přisuzovala období vzdoru.