Aleš

Aleš

  • Věk v době rozhovoru: 52 let (Aleš), 3,5 roku (dcera) 
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 2 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Aleš je otcem 3 a půl leté dcery s postižením sluchu. Možné potíže se sluchem signalizoval již novorozenecký screening sluchu. Definitivní diagnóza těžké nedoslýchavosti zazněla po navazujících vyšetřeních, když byly holčičce dva roky.

Po diagnostice dcera dostala sluchadla, která její sluch úspěšně kompenzují. Komunikuje mluvenou řečí v kombinaci se znakovým jazykem. 

Problematikou sluchového postižení Aleše provedli pracovníci rané péče, od kterých získal cenné rady, které mohl uplatnit při výchově dcery. Ostatním rodičům doporučuje upustit od lítosti, a naopak dítě co nejvíce podpořit v samostatnosti. 

Příběh Aleše

Alešova 3 a půl letá dcerka je těžce nedoslýchavá. Podezření, že s jejím sluchem není vše v pořádku, se objevilo již v porodnici po naměření nevýbavných otoakustických emisí. Screening sluchu bylo nutné podstoupit opakovaně. Po konzultaci s pediatrem byla dcera objednána na další odborné vyšetření. V mezidobí však onemocněla, což diagnózu oddálilo.  Sluchová vada byla prokázána až ve dvou letech.

Dcera nosí celodenně sluchadla, na která je zvyklá a její sluch efektivně kompenzují. Komunikuje mluvenou řečí v kombinaci se znaky. Pro rozvoj komunikace měl znakový jazyk zásadní význam. Aleš má za to, že dcerce v mnoha situacích pomáhá pochopit význam mluveného slova a podporuje ji v komunikaci. Naučit se znakový jazyk je velmi důležité i pro Aleše s manželkou, aby mohli s dcerou plnohodnotně komunikovat. 

Aleš zpočátku o sluchovém postižení věděl velmi málo.  Postupem času se však dopracoval ke značnému množství informací. Od odborníků a rodičů dětí s vadou sluchu získal cenné rady a zkušenosti, které využívá při výchově dcery. Kladně hodnotí spolupráci s ranou péčí, se kterou je dodnes v úzkém kontaktu. 

Aleš usiluje o to, aby se dcerka setkávala se širším sociálním prostředím a nebyla omezena pouze na skupinu neslyšících. Je toho názoru, že interakce se slyšícími dětmi ji motivuje. Aktuální je pro Aleše výběr vhodné mateřské školy co nejblíže k místu bydliště. 

Při péči o dítě se sluchovou vadou Aleš zdůrazňuje důležitost funkční rodiny, která hraje nezastupitelnou roli ve zdravém citovém vývoji dítěte a při vytvoření zdravého sebevědomí a identity.

Audio a video


Alešova dcera na zvuky někdy reagovala, někdy ne.
Aleš nastavil komunikaci na základě rad odborníků a zařadil i znakový jazyk.
Pokud je rodina skromná, dá se to podle Aleše zvládnout.
Aleš se o víkendech dceři věnoval a i při sledování pohádek se ji snažil rozvíjet. 
Aleš měl strach, jak dcera bude zvládat svůj handicap a jak ji přijme kolektiv.
Aleš radil domluvit se s partnerem, co je skutečným cílem výchovy. 
Aleš ocenil práci profesionálů a doporučil spolupráci, respekt a empatii.