Zpět na Komunikacena téma

Aleš nastavil komunikaci na základě rad odborníků a zařadil i znakový jazyk.


Aleš

  • Věk v době rozhovoru: 52 let (Aleš), 3,5 roku (dcera) 
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 2 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


P: To byl takový jeden problém. Druhý problém nebo druhá otázka, ne problém, druhá otázka byla, že jsme si také říkali, jak komunikovat s tímto dítětem. To znamená má naslouchadla, zároveň jsme dostali ty podněty a utvrdili jsme se i naším studiem literatury v tom, že by hodně pomohla znakový jazyk. Znakový jazyk, který je tím dalším kanálem komunikace mezi rodičem a dítětem, je přirozený jev. My jsme si uvědomili, že některé ty projevy znakování jsme už zvládli i před zařazením naslouchadel, takže nám bylo doporučeno, abychom v dětském centru požádali někoho, aby tam s dcerou prováděl znakování, což bylo perfektní, že se tam objevily dvě tety-pracovnice, které tedy znakovaly, a pro nás to byla výzva přihlásit se také na kurzy znakového jazyka. Manželka absolvovala kurz v místě bydliště, já jsem si zaplatil kurz individuálních 2krát 10 lekcí znakování nebo znakového jazyka a tím jsme tedy dostávali další podnět. Pro mě to byla motivace se zase obohatit o další věc, zároveň proces učení něčeho nového a začali jsme tedy znakovat také v rodině. Byli jsme to my dva, trošku jsme chtěli podpořit i staršího syna, kterému bylo 14, 15 let a přesvědčit ho o tom, že to je důležité z hlediska komunikace. Tam bylo vidět, že z hlediska jeho věku to nebylo přijato a spíše to nechal tedy na nás. Takže dcera dostávala podněty v  dětském centru, kam chodila zpočátku 3krát týdně, pondělí, středa, pátek, kam chodila na dopoledne, to znamená od 8 do 12 hodin, učila se tam znakování, byla součástí té sociální skupiny a zároveň jsme si s ní potom hráli, respektive prováděli další činnosti týkající se toho znakování i doma.

Další zkušenosti:

Milana zjistila, že dcera za komunikační potíže nemůže.

Eva musela dbát na různá pravidla, aby jí dcera rozuměla.

Radka R. musela ověřovat, co vše syn rozuměl.

Syn Radky K. měl potíže domluvit se s cizími lidmi.

Syn Martiny C. někdy nepřiznal, že nerozuměl.

Aleš nastavil komunikaci na základě rad odborníků a zařadil i znakový jazyk.

Radkova dcera znaky postupně přestala používat.

Pro Michaelu byl český znakový jazyk obtížný.