Zpět na Komunikacena téma

Syn Martiny C. někdy nepřiznal, že nerozuměl.


Martina C.

  • Věk v době rozhovoru: 36 let (Martina C.), 8 let a 2 roky (synové)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: starší syn v necelých dvou letech, mladší od narození
  • Sluchová ztráta dítěte: úplná
  • Kompenzační pomůcka: kochleární implantáty (oba synové)

Textová verze


T: Myslíte si, že existují nějaké předsudky vůči lidem s vadou sluchu? 

P: Určitě, tak jako vůči všem. Když jsem já byla na základce a slyšela jsem „ty jsi ta zrzavá”, tak stejně tak „ty jsi ten hluchý“. Ale nesetkala jsem se s tím, že by někdo přišel a řekl synovi „ty jsi ten hluchý, s tebou se nebudeme bavit“. Jen vím, že asi jednou se mu takto smál spolužák, protože starší syn hůř rozumí v hlučném prostředí, třeba v družině, kde všechny děti hodně povídají, nerozumí tak dobře a ptá se opakovaně „cože“, aby zachytil tu otázku nebo to, co mu kdo říká. Takže se mu jeden kluk smál, že mu říkal: „cože, cože, cože.“ Tak to byl takový náznak.

T: A nestydí se syn říct, když nerozumí? 

P: Občas, v rámci té pohodlnosti to má tak, a byli jsme na to i upozorňováni, že syn radši, než aby se ptal potřetí, tak danou věc už prostě odkýve, a já pak zjistím, že vůbec nevnímal a nevěděl, o čem jsem mluvila. Takže to mívá určitě. Ale není to podle mě o tom, že by se styděl, spíš prostě o tom, že se mu už nechce, že mu to za to nestojí, a tak radši něco odkýve. Takže si myslím, že třeba i na základě toho vznikají někdy takové ty konflikty mezi rodičem nebo prarodičem anebo tím, kdo ho má starost, a jedním tím dítětem, kdy my si myslíme, že jsme mu něco řekli, a syn to odkýve, ale nepotvrdíme si, že nám opravdu rozuměl, a potom se na něj v podstatě zbytečně zlobíme, protože on nevěděl, co má dělat, nebo mu daná informace došla se zpožděním nebo pochytil jen půlku informace.

Další zkušenosti:

Milana zjistila, že dcera za komunikační potíže nemůže.

Eva musela dbát na různá pravidla, aby jí dcera rozuměla.

Radka R. musela ověřovat, co vše syn rozuměl.

Syn Radky K. měl potíže domluvit se s cizími lidmi.

Syn Martiny C. někdy nepřiznal, že nerozuměl.

Aleš nastavil komunikaci na základě rad odborníků a zařadil i znakový jazyk.

Radkova dcera znaky postupně přestala používat.

Pro Michaelu byl český znakový jazyk obtížný.