Zpět na První příznakyna téma

Novorozenecký screening sluchu Mirčina syna vyšel pravděpodobně falešně pozitivní.


Mirka

  • Věk v době rozhovoru: 45 let (Mirka), 8 let (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 3 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


Syn se narodil předčasně, ve 26. týdnu, porodní váhu měl jen jedno kilo a musel být dlouho v inkubátoru. Měl různé zdravotní problémy a dostával antibiotika. Nakonec se z toho ale dostal, dopadlo to dobře a já si ho po nějakých 2 měsících mohla vzít domů. Vše poté probíhalo úplně standardně, až do doby kolem jednoho roku, kdy jsem začínala mít pocit, že syn úplně neslyší. Máme doma psa, a když zaštěkal, připadalo mi divné, že se syn vůbec neleká, nebo když bouchly dveře, syn na ně nereagoval. To mi připadalo zvláštní.

Další zkušenosti:

Barbora si po negativním výsledku novorozeneckého screeningu nepřipouštěla, že by mohla mít dcera vadu sluchu.

David výsledkům screeningu porozuměl, dceřinu vadu sluchu ale řešili až později.

U Hanina syna se vada sluchu projevila až po novorozeneckém screeningu sluchu.

Novorozenecký screening sluchu Mirčina syna vyšel pravděpodobně falešně pozitivní.

Ani pediatr vadu sluchu u syna Radky R. neodhalil.

Fakt, že asi špatně slyší, zjistila Pavla u své dcery s kombinovaným postižením

Alešova dcera na zvuky někdy reagovala, někdy ne.

Dcera Rostislava se do jednoho roku vyvíjela v porovnání se slyšícím sourozencem běžně.

Martina H. by, nebýt novorozeneckého screeningu, možná vadu sluchu rozpoznala pozdě.

Terézin syn postupně přestal používat už naučená slova.

Terezie nejprve změnu chování přisuzovala období vzdoru.