Zpět na Přístup učitelů a asistent pedagogana téma

Gábina byla ráda za přednášky od odborníků pro učitele.


Gábina

  • Věk v době rozhovoru: 44 let (Gábina), 18 let (dcera), 14 let (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 2 letech (dcera), ve 2,5 letech (syn)
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla (obě děti)

Textová verze


P: Vždy se mi osvědčilo zajít za učitelem a promluvit s ním. Musím vyjádřit velikou pochvalu speciálně-pedagogickému centru, protože jejich pracovnice byla velmi vstřícná, ochotná zajít do školy a udělat takovou přednášku, všechno s prezentací, vše vysvětlit a poučit učitele, což je velice důležité. Nedostatek informací je většinou příčinou problémů a nedorozumění ve vzdělávání. Za to jsem moc vděčná, že si ta pracovnice dá tu práci, že tam jde a profesorům vše vysvětlí. A oni jsou ochotní naslouchat, nestalo se nám, že by někdo nechtěl. Jsou opravdu ochotní, jim to chybí, pak řeknou: „Aha, to jsme si neuvědomili, to my ani nevíme.“ A pak přijdou na to, proč dcera potřebuje trochu jiný přístup, že to není dáno nějakou její leností nebo neochotou, ale je tam jiná příčina. Oni si to často neuvědomí, nedomyslí, protože nemají zkušenosti. A když jim tu zkušenost někdo zprostředkuje, je to i pro dceru veliká úleva. Nemusí potom učitelům vysvětlovat, joni už to vědí, nebo si jen něco ujasní. Přístup profesorů na té střední škole je vážně kouzelný.

Další zkušenosti:

Gábina byla ráda za přednášky od odborníků pro učitele.

Katka hovořila o specifické potřebě komunikace dítěte s učitelem.

Eva hovořila o komunikaci s učitelem.

Bářina dcera byla hrdá na svou kompenzační pomůcku.

Hana popisovala, jak asistentka pedagoga pomáhala v synově třídě.