Vzkazy a doporučení ostatním

Vzkazy a doporučení ostatním

V závěru rozhovorů vedených s rodiči dětí s ADHD jsme se ptali, co by ostatním lidem vzkázali. Vzkazy rodičům byly mířeny ostatním rodičům dětí s ADHD, pedagogům, odborníkům, veřejnosti, ale také dětem s ADHD, kterým bylo ADHD právě diagnostikováno. 

OBSAH STRÁNKY


Vzkazy ostatním rodičům dětí s ADHD

Většina rodičů dětí s ADHD, se kterými jsme hovořili, ostatním vzkazovala, aby se nevzdávali. Někteří rodiče jim vzkazovali, že výchova dětí s ADHD nebyla nic hrozného a dalo se to zvládnout. Pro některé jiné rodiče bylo důležité, aby se s dětmi měli rádi a navzájem si věřili. Rodiče také ostatním doporučovali, aby se snažili řešit důležité věci a ostatní se hodili za hlavu. Neměli si brát k srdci např. pohledy a reakce cizích lidí na veřejných místech. Klára k tomu doporučovala se místům, kde k takovým reakcím docházelo, záměrně vyhýbat. Eva vzkazovala ostatním rodičům, aby si nevyčítali situace, kdy třeba něco nezvládli. Někteří ostatním rodičům vzkazovali, aby se za projevy ADHD svých dětí nestyděli. Jiní rodiče vnímali, že bylo důležité se doptávat a získávat informace, jak s dětmi s ADHD pracovat. Jana doporučovala zjišťovat si od odborníků, na co mají rodiče dětí s ADHD nárok a které služby mohou využít. Při výchově dětí s ADHD doporučovali ostatním rodičům, aby našli správný typ komunikace, který jejich dítěti s ADHD vyhovoval. Také vzkazovali, aby byli ve své výchově důslední. Rodiče vyzdvihovali význam trpělivosti a vzkazovali ostatním rodičům, aby jí ve výchově a přístupu k dětem s ADHD měli dostatek. 

Hana vzkazovala ostatním rodičům, aby měli své děti s ADHD rádi a podporovali je. 

Většina rodičů, se kterými jsme dělali rozhovory, hovořila o důležitosti péče také o sebe. Ostatním rodičům vzkazovali, aby si našli zájmy, které je baví a u kterých zrelaxují a naberou tak sílu na výchovu dětí s ADHD. Někteří rodiče vzkazovali ostatním, aby se obklopili lidmi, kteří je chápou a nebáli se říct si jiným o pomoc. Podporou mohli být pro rodiče dětí s ADHD například přátelé nebo partner. Eva vzkazovala ostatním rodičům, že bylo velmi důležité naučit se říkat si v některých situacích dost. Sama vnímala, že s tím měla také potíže. Někteří rodiče doporučovali ostatním rodičům nebát se sdílet své pocity s jinými lidmi. Bylo pro ně také důležité, aby nezapomínali na odbornou péči a v případě potřeby vyhledali pomoc, např. terapie. S tím se shodovala Julie, která vnímala, že spolupráce s odborníky byla důležitá pro ni i pro syna.

Někteří rodiče také vnímali, že bylo důležité pracovat také na sobě. Ostatním rodičů vzkazovali, aby pracovali na zvládání svých vlastních emocí. Určitá seberegulace emocí byla důležitá i pro Ivanu, která ostatním rodičům doporučovala se ve vypjatých situacích nejprve uklidnit a snažit se je řešit později s větším nadhledem. Karla doporučovala rodičům emoce ventilovat a nedržet v sobě. 

Rodiče s dětmi ADHD vzkazovali ostatním rodičům, aby si společné chvíle užívali, přestože to mohlo být někdy náročné. Podle některých rodičů měly děti s ADHD jiné projevy než ostatní děti, ale za to měly díky ADHD jiné výhody. Někteří rodiče doporučovali ostatním rodičům, aby na svých dětech s ADHD hledali právě to dobré.

Františka vzkazovala ostatním rodičům dětí s ADHD, že bylo důležité najít pomoc i pro sebe.

Vzkazy pedagogům

Rodičů dětí s ADHD jsme se ptali, co by vzkázali pedagogům, kteří byli součástí vzdělávacího procesu jejich dětí. Někteří rodiče pedagogům doporučovali více vzdělávacích akcí, jak s dětmi s ADHD pracovat. Pedagogům by rádi předali, aby si nechali poradit i od ostatních lidí. Někteří rodiče vzkazovali pedagogům, aby byli trpěliví. Většina rodičů dětí s ADHD učitelům doporučovala individuální přístup k těmto dětem. Pedagogové by si měli s dětmi nastavit vzájemná pravidla a být důslední v jejich dodržování. Podle některých rodičů dětem nepomáhalo, když se na ně křičelo nebo se jim něco zakazovalo. Markéta pedagogům vzkazovala, aby si stanovili, co je při vzdělávacím procesu důležité a nezaměřovali výuku pouze na plnění tematických plánů a známky. Někteří rodiče dětí s ADHD vnímali jako klíčovou toleranci vůči dětem s ADHD. Pedagogové by je neměli odsuzovat, škatulkovat a snažit se je pochopit. K dětem s ADHD by se měli snažit najít cestu, komunikovat s nimi a více se na ně naladit. Někteří rodiče chtěli pedagogům vzkázat, že rušivé projevy spojené s diagnózou ADHD nedělaly děti s ADHD naschvál. Klára vnímala, jak důležité bylo dítě s ADHD správným způsobem namotivovat. Pedagogům vzkazovala nezapomínat děti s ADHD chválit. Podle Julie by škola měla být místem, které podporovalo spokojené dětství dětí s ADHD. Zároveň chtěla pedagogům vzkázat, že je respektuje, protože chápe, že to je práce s dětmi s ADHD náročná. 

Diana doporučovala pedagogům najít si k dětem s ADHD cestu.
Dáša by doporučila pedagogům, aby si s dětmi s ADHD zažili osobní zkušenost mimo školu, aby byli schopni plně porozumět jejich potřebám. 

Vzkazy odborníkům

Trpělivost při práci s dětmi s ADHD doporučovali rodiče i odborníkům. Někteří rodiče by byli rádi, kdyby odborníci nediagnostikovali dítě po pár minutách, ale věnovali jim více svého času. Jiní rodiče vzkazovali odborníkům, aby se neorientovali podle předem stanovených tabulek a k dětem přistupovali individuálně. Někteří rodiče odborníkům doporučovali se ohledně problematiky ADHD více vzdělávat. Několik rodičů přálo odborníkům více osobních zkušeností s takovými dětmi, aby s nimi dokázali lépe pracovat. Odborníkům také vzkazovali, že pro ně byla důležitá vzájemná spolupráce a komunikace, kdy jim odborníci poradili, jak s dětmi s ADHD lépe pracovat. Karla by si přála od odborníků větší podporu.

Dáša doporučovala odborníkům pracovat s dětmi s ADHD s citem.

Vzkazy veřejnosti

Veřejnosti by většina rodičů vzkázala, že děti s ADHD nejsou rozmazlené. Ostatním tak doporučovali hned děti s ADHD neodsuzovat a nenálepkovat. S tím souhlasila i Karla, která hovořila o tom, že všechno nebylo tak, jak to na první pohled vypadalo. Děti s ADHD mohou působit jako nevychované, ale v pozadí za tím byly hodiny práce a výchovy. Podle některých rodičů by se měla veřejnost více o diagnózu ADHD zajímat a zjišťovat, co projevy dětí znamenají. Někteří rodiče by byli rádi, kdyby lidé na veřejných místech přestali dávat rodičům dětí s ADHD výchovné rady, pokud do výchovného procesu vůbec nevidí. Někteří rodiče ostatním doporučovali, aby po nich ostatní nechtěli stát se jinými a měnit je. Melvys by byla ráda, kdyby veřejnost přijímala děti s ADHD takové, jaké jsou. Ivana doporučovala ostatním, aby v dětech s ADHD hledali to krásné. 

Lenka by ráda vzkázala veřejnosti, že děti s ADHD jsou prima děti a ostatní se jich nemusí bát.

Vzkazy dětem s ADHD

Dětem s ADHD by rodiče vzkázali, aby se kvůli diagnóze ADHD děti nevzdávaly. Michaela by dětem doporučovala po zjištění diagnózy se svěřit kamarádům. Někteří rodiče dětem s ADHD vzkazovali, že jsou originální a aby se nenechaly reakcemi ostatních otrávit. 

Petr by dětem s ADHD vzkázal, aby se za diagnózu ADHD neschovávaly a naučily se s ní žít.