Zpět na Reakce na diagnózuna téma

Ilona znala problematický případ déle neléčené borreliózy ze svého okolí. Diagnóza ji přesto nijak nevyděsila. Věřila, že antibiotika zaberou, a o možných komplikacích v tu chvíli nepřemýšlela.


Ilona

  • Věk v době rozhovoru: 63 let
  • Věk v době diagnostikování: 47 let
  • Absolvovaná léčba: standardní antibiotická

Textová verze


T: A vlastně v momentě, kdy teda vám tu borreliózu takhle diagnostikovali, dostala jste na to ta první antibiotika, tak když vyslovili tu diagnózu, tak věděla jste o té nemoci něco víc dopodrobna? 

P: Jo, věděla, věděla.

T: Jako zdravotník máte přehled. 

P: Ano. Protože jedna moje kolegyně, to byla teda ošetřovatelka, tak ta ji taky měla prodělanou, ale už taky roky, a měla takové zvláštní stavy. Nejdřív si mysleli, že je psychiatricky nemocná, ale ona… Pak už se to nějak řešilo, ono se jednu chvíli to neřešilo, v nějakých dobách. A pak ona měla taky záchvaty vzteku a měla i pak nějaké neurologické příznaky a zjistili, že to má od té borreliózy. 

T: Ono to u toho bývá právě.

P: Ale měla šílené záchvaty. Jak ji někdo naštval, tak bouchala vším, třeba i dítě svoje zmlátila. Říkala ale, že to vůbec nedokázala ovládnout. 

T: Oni říkají, že ta borrelióza fakt tady ty psychologické…

P: Dělá všechno možné.

T: … příznaky vyvolává různě.

P: A hlavně jak se to nezkoumalo, tak ti lidi pak třeba skončili na psychiatrii, protože jim to nevěřili. 

T: A když vám teda řekli, že jde o borreliózu, a vy jste věděla tady to o té kolegyni, jak to na vás zapůsobilo? Vyděsila vás ta diagnóza? 

P: Ani ne, já jsem to brala jako… Já jsem říkala: „Ježíšmarjá, no tak.“ A pak jsem přestala být ale unavená, to je pravda. Tak jsem to prostě ty tři neděle, chodila jsem do práce…
T: Takže věřila jste, že ta antibiotika zaberou?

P: Jo, jo. 

T: Že u té kolegyně je to spíš takový jedinečný závažný případ. 

P: Ale jo, tak věděla jsem, že můžou být nějaké následky, ale nějak jsem pak nad tím nepřemýšlela úplně. 

Další zkušenosti:

Robertovi lékař volal, že má přijít kvůli výsledkům krevních testů.

Jana si lékařskou zprávu o lumbální punkci přečetla až po dvou letech. Po telefonu se ihned po vyšetření dozvěděla, že je vše v pořádku, ve zprávě se však doporučovalo přeléčení antibiotiky, ke kterému nedošlo.

Aleš nepovažoval diagnózu borrelióza za nijak zvlášť hroznou, měl dojem, „že se až tak moc neděje“.

Mária vysvětlovala, proč je tak důležité mít stanovenou diagnózu.

Tomáš P. pocítil v reakci na sdělení diagnózy velkou úlevu. Už dlouho mu bylo zle a ve svém soukromém ani pracovním životě nefungoval tak, jak si přál, ale nikdo mu až doteď nemohl pomoct.

Libuše prožívala po sdělení diagnózy stav euforie. Oproti roztroušené skleróze, na kterou u ní lékaři usuzovali původně, jí borrelióza přišla jako mnohem „lepší možnost“.

U Anety se postupně zvýrazňovaly psychické problémy, které její lékařku vedly k doporučení nasazení antidepresiv. Po zjištění, že trpí borreliózou, se Aneta radovala a věřila, že se brzy uzdraví.

Ilona znala problematický případ déle neléčené borreliózy ze svého okolí. Diagnóza ji přesto nijak nevyděsila. Věřila, že antibiotika zaberou, a o možných komplikacích v tu chvíli nepřemýšlela.

Mária se cítila tak zle, že sdělenou diagnózu v prvním momentě ani nevnímala.

Jiřina se po stanovení diagnózy rozhodla s nemocí bojovat

Anna se zlobila na dceru, která byla první, kdo jí řekl, že by mohla mít borreliózu.

Katka se o své nemoci prý moc bavit nedokáže. Nemá ráda, když ji ostatní utěšují. Má pocit, že se do toho, co prožívá, stejně nedokážou vcítit a vlastně je ani nechce svými problémy obtěžovat.

Tomáš N. promýšlel, komu o své nemoci poví, protože se ještě před stanovením diagnózy setkával s negativními reakcemi okolí. Když se ho ale někdo zeptal, jak se cítí, tak mu odpověděl.

Michaela považovala za ztrátu energie o borrelióze běžně hovořit a měla pocit, že by si lidé mysleli, že svoji nemoc příliš řeší.

Anna pozitivně vnímala zájem kolegyň z práce, které neměly s borreliózou žádnou zkušenost.

Lada považovala za dobré mluvit například o tom, jak komplikovaná byla její cesta k stanovení diagnózy.

Zuzana přijala diagnózu věcně. Byla ráda, že byla stanovena brzy po nakažení, a nevnímala ji jako „žádnou hrůzu“. Její přístup k onemocnění pak ovlivnil i postoje jejího okolí.

Petra vyprávěla o reakcích rodiny včetně krásné podpory od staršího syna.

Robert byl nejdřív na boj s borreliózou sám, lidi v jeho okolí mu nerozuměli, nebo ho dokonce odsuzovali. U jeho nejbližších se postoj změnil s nastoupením léčby na soukromé zahraniční klinice.

Anežka zažívala nepochopení ze strany přítele, další příbuzní a někteří kamarádi ji ale podpořili a nejvíce pomohly starší děti.