Zpět na Život se sluchadlyna téma

Dcera Gábiny začala reagovat na zvuky postupně a nastavení sluchadel se zpřesňovalo.


Gábina

  • Věk v době rozhovoru: 44 let (Gábina), 18 let (dcera), 14 let (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 2 letech (dcera), ve 2,5 letech (syn)
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla (obě děti)

Textová verze


P: Musím říct, že v průběhu prvních zhruba 14 dnů nošení sluchadel jsem byla skeptická a říkala si, proč dceři sluchadla dávali.  Neviděla jsem žádný efekt, neotáčela se za zvuky, nereagovala na ně. Spíš jsem se upínala k tomu, že zřejmě skončíme s kochleárním implantátem. Ale mýlila jsem se, mozek si musí zvyknout na nové vjemy a musí se naučit na ně reagovat. Po čtrnácti dnech, kdy se dcera neotočila ani na zatroubení auta, začala postupně na zvuky reagovat, dokázala odhadnout směr zvuku atd. Zapisovali jsme si, na jaké tóny nebo zvuky se otočila a na jaké naopak nereagovala, jaká tam byla vzdálenost, a poté jsme cca za další 3 týdny opět jeli k lékaři a ten se snažil podle našich záznamů upravit nastavení sluchadel, ubrat v  hloubkách, výškách apod. a postupně nastavení sluchadel zpřesňoval tak, jak mu byla dcera schopná říct, co slyší nebo neslyší, vzhledem k jejímu věku. 

Další zkušenosti:

Dcera Gábiny začala reagovat na zvuky postupně a nastavení sluchadel se zpřesňovalo.

Ondřej nastavování sluchadel přirovnal k seřízení geometrie auta.

Proces nastavování sluchadel u Mirčina syna trval dlouho, nyní navíc může ovládat i hlasitost.

Linda měla s původním foniatrem špatnou zkušenost.

U dcery Barbory byl přínos sluchadel patrný okamžitě po nasazení.

Pavlův syn pocítil změnu od začátku.

Lídin syn přestal působit jako apatické dítě.

V případě dcery Terezie došlo k rychlému rozvoji řeči a ke zklidnění.

Haně se jednou stalo, že sluchadlo bylo po kontrole špatně nastavené.

Syn Gábiny při dešti nosil na fotbale čelenku.

Anetina dcera občas i přes používání bezpečnostních klipů a lepicích pásek sluchadla ztrácela.

Petronela jednou omylem hodila sluchadla do vody.

Při servisní kontrole objevili technici u sluchadel Lídina syna poruchu.

Gábina musela na sluchadlech řešit už několik oprav.

Marian pozoroval po 4 letech na sluchadlech únavu materiálu.