Zpět na Život se sluchadlyna téma

Pavlův syn pocítil změnu od začátku.


Pavel

  • Věk v době rozhovoru: 29 let (Pavel), 5 let (syn) 
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 3 letech
  • Sluchová ztráta dítěte: těžká
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


Bylo to opravdu jako z nějakého filmu, syn se hned od začátku, co sluchadla dostal, začal otáčet za zvuky a bylo na něm jasně poznat, že opravdu slyší, že má smysl navíc. To bylo hodně dojemné. A od začátku si chtěl naslouchadla nechávat na uších, jak z nich byl nadšený. Sám si o ně říkal, ukazoval na ně a vyžadoval je. Skutečně je okamžitě přijal.

Další zkušenosti:

Dcera Gábiny začala reagovat na zvuky postupně a nastavení sluchadel se zpřesňovalo.

Ondřej nastavování sluchadel přirovnal k seřízení geometrie auta.

Proces nastavování sluchadel u Mirčina syna trval dlouho, nyní navíc může ovládat i hlasitost.

Linda měla s původním foniatrem špatnou zkušenost.

U dcery Barbory byl přínos sluchadel patrný okamžitě po nasazení.

Pavlův syn pocítil změnu od začátku.

Lídin syn přestal působit jako apatické dítě.

V případě dcery Terezie došlo k rychlému rozvoji řeči a ke zklidnění.

Haně se jednou stalo, že sluchadlo bylo po kontrole špatně nastavené.

Syn Gábiny při dešti nosil na fotbale čelenku.

Anetina dcera občas i přes používání bezpečnostních klipů a lepicích pásek sluchadla ztrácela.

Petronela jednou omylem hodila sluchadla do vody.

Při servisní kontrole objevili technici u sluchadel Lídina syna poruchu.

Gábina musela na sluchadlech řešit už několik oprav.

Marian pozoroval po 4 letech na sluchadlech únavu materiálu.