Zpět na Život se sluchadlyna téma

Lídin syn přestal působit jako apatické dítě.


Lída

  • Věk v době rozhovoru: 32 let (Lída), 2 roky (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve 3 měsících
  • Sluchová ztráta dítěte: střední
  • Kompenzační pomůcka: sluchadla

Textová verze


Syn se po prvotním nasazení sluchadel začal hned otáčet po zvucích a po hlase. Bylo evidentní, že se sluchadly jinak reaguje. Úplně se proměnil. Najednou už nebyl apatické dítě, které kouká jen před sebe, ale hned se začal zajímat o dění kolem sebe, otáčet se za zvuky. Ta reakce byla naprosto zjevná.

Další zkušenosti:

Dcera Gábiny začala reagovat na zvuky postupně a nastavení sluchadel se zpřesňovalo.

Ondřej nastavování sluchadel přirovnal k seřízení geometrie auta.

Proces nastavování sluchadel u Mirčina syna trval dlouho, nyní navíc může ovládat i hlasitost.

Linda měla s původním foniatrem špatnou zkušenost.

U dcery Barbory byl přínos sluchadel patrný okamžitě po nasazení.

Pavlův syn pocítil změnu od začátku.

Lídin syn přestal působit jako apatické dítě.

V případě dcery Terezie došlo k rychlému rozvoji řeči a ke zklidnění.

Haně se jednou stalo, že sluchadlo bylo po kontrole špatně nastavené.

Syn Gábiny při dešti nosil na fotbale čelenku.

Anetina dcera občas i přes používání bezpečnostních klipů a lepicích pásek sluchadla ztrácela.

Petronela jednou omylem hodila sluchadla do vody.

Při servisní kontrole objevili technici u sluchadel Lídina syna poruchu.

Gábina musela na sluchadlech řešit už několik oprav.

Marian pozoroval po 4 letech na sluchadlech únavu materiálu.