Zpět na Vzkazy a doporučení dalším rodičům dětí se sluchovou vadouna téma

Podle Radky K. bylo důležité s dětmi pracovat a věřit výsledkům společné práce. 


Radka K.

  • Věk v době rozhovoru: 40 let (Radka K.), 9 let (syn)
  • Věk dítěte v době diagnostikování: ve třech měsících
  • Sluchová ztráta dítěte: úplná
  • Kompenzační pomůcka: kochleární implantáty

Textová verze


P: Nebát se toho, že se nic neděje − že dřu a dělám s dítětem všechno možné, ale ono nijak nereaguje. Ono jde všechno v takových zvláštních vlnách, dva měsíce se třeba o něco snažíte, dřete a dítě vám ukáže první znak. Vůbec bych se nebála, že je to k ničemu. Opravdu, pracovat, pracovat, pracovat, a ono se vám to vrátí. A když vám dítě potom ukáže, že chce to nebo ono, je to velká výhra. Například, vy mu ukážete rohlík a dítě reaguje „to nechci”, ukážete mu chleba, „to nechci“. Na všechno vám řekne, že nechce, ale potom, když vám najednou samo řekne „já bych si dal brambor“, to je podle mě výhra, znamení, že ta práce k něčemu je, ale je potřeba u toho vytrvat, což je někdy hodně těžké.

Další zkušenosti:

Gábina by chtěla ostatním rodičům vzkázat, že je vždy nějaká možnost pomoci.

Terezie sdílela, že se na sluchové vadě dalo najít spoustu pozitiv.

Katka rodičům vzkazovala, aby využívali možnosti pomoci.

Pro Danu a Vojtěcha bylo důležité setkat se s někým, koho potkalo to samé, a dostat se tak k praktickým informacím.

Robert hovořil o tom, že by si člověk měl ulevit sdílením s lidmi kolem sebe.

Hanka doporučovala okamžitě informovat lékaře, pokud má rodič podezření, že jeho dítě neslyší.

Šárka vzkazovala rodičům, aby měli trpělivost s odborníky a vysvětlovali jim, co jejich dítě potřebuje.

Barbora doporučovala nechovat se po zjištění diagnózy k dítěti jinak.

Aleš radil domluvit se s partnerem, co je skutečným cílem výchovy.

Podle Radky K. bylo důležité s dětmi pracovat a věřit výsledkům společné práce.

Šárka ostatním vzkazuje, aby se nebáli dělat chyby.

Linda doporučovala co nejdříve dítěti zařídit kompenzaci a co nejdříve na rozvoji řeči začít pracovat.

Pavla sdílela tipy, jak zařídit, aby sluchadla nepadala.

Šárka ostatní povzbuzovala žádat o příspěvky a dávky.