Zpět na Děti a školana téma

Daniela plakala, když se v nemocnici dozvěděla, že dostala špatné známky na vysvědčení.

Daniela

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 14 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  2 let

Textová verze


T: Klasifikovali tě?

P: No jo, protože já jsem hodně chyběla na hodinách ve škole, ale oni mě stejně klasifikovali. A já jsem z těch známek nebyla ráda, protože jsem měla samé trojky skoro a i z angličtiny jsem byla zklamaná i ze všeho. A když jsem se na to dívala v té nemocnici, tak jsem fakt z toho brečela.

T: Z toho, když jsi měla v ruce vysvědčení?

P: Jo, to vysvědčení. A fakt mi bylo smutno.

Další zkušenosti:

Terka si stěžovala na výpadky paměti a potíže s jemnou motorikou.

Daniela plakala, když se v nemocnici dozvěděla, že dostala špatné známky na vysvědčení.

Pro Markétku byl přestup do jiné třídy nepříjemný

Ovečkase ve speciální třídě cítila dobře.

Johana měla dosud dobré zkušenosti s reakcemi okolí na to, že má epilepsii. Přesto však tuto informaci nesdílí.

Táňa se nejhůř cítila při záchvatech ve škole.

Mončini spolužáci vzali její onemocnění jako hotovou věc.

Na Matyáše učitelé dávali pozor, ale ze žádné školní akce ho nevyloučili.

Lukáš měl pocit, že ho učitelé kvůli jeho nemoci šikanují.

Daniela měla kvůli prodělané operaci úlevy v tělesné výchově.

Ondřej nesměl při praxi pracovat s většími stroji.