Zpět na Děti a školana téma

Ondřej nesměl při praxi pracovat s většími stroji.

Ondřej

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 17 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  16 let

Textová verze


T:  Co učitelé, jak k tobě přistupují od té doby, co jsi měl ten záchvat ve škole?

P: Učitelé teď jsou ke mně opatrnější, samozřejmě, protože ví… Třeba jsem chodil na praxe, tam se o tom vědělo a vůbec mě nechtěli pouštět k větším strojům, že kdybych to náhodou dostal a takové věci. Takže o tom se vědělo ve škole a dávalo se takhle na mě pozor ze strany učitelů, to hodně.

T: Jak jsi vnímal to, že jsi nemohl třeba jít pracovat k tomu většímu stroji, vadilo ti to?

P: Trochu jo, protože já jsem věděl – nebo věděl, to se nemůže vědět –, ale já jsem věděl, že nemám ty velké záchvaty, a trošku mně to vadilo. Jsem se jí to snažil vysvětlit, ale ona říkala, že má pokyn. Takže jsem to chápal, dá se říct.

T: A to byl ten pokyn přímo už na té praxi?

P: Ano.

T: Vnímáš ještě třeba nějaká jiná další omezení v souvislosti s epilepsií?

P: Hlavně v té škole, to je asi největší, protože tam se o tom ví nejvíc, tam to všechno začalo. Takže tam se o tom ví, tam se o tom mluví. Ale jinak, já jsem to nějak moc neříkal nikomu, měl jsem to spíš pro sebe – a tady kamarádům, to je všechno, nepotřebuju to nikomu říkat.

T: Ve škole se to týká hlavně těch praxí, ta omezení?

P: Ano. Tam jde spíš o to, že – nevím, jak to říct – na praxi bylo omezení, ale teď se o tom ví, takže ti učitelé na mě mluví,  jestli už to je v pohodě. A takové tyto věci, že se prostě zajímají. To není omezení, ale to je prostě…

T: A je něco, co bys třeba ve škole potřeboval i změnit, co bys tam uvítal?

P: Já určitě ne, ve škole je to v pohodě všechno.

Další zkušenosti:

Terka si stěžovala na výpadky paměti a potíže s jemnou motorikou.

Daniela plakala, když se v nemocnici dozvěděla, že dostala špatné známky na vysvědčení.

Pro Markétku byl přestup do jiné třídy nepříjemný

Ovečkase ve speciální třídě cítila dobře.

Johana měla dosud dobré zkušenosti s reakcemi okolí na to, že má epilepsii. Přesto však tuto informaci nesdílí.

Táňa se nejhůř cítila při záchvatech ve škole.

Mončini spolužáci vzali její onemocnění jako hotovou věc.

Na Matyáše učitelé dávali pozor, ale ze žádné školní akce ho nevyloučili.

Lukáš měl pocit, že ho učitelé kvůli jeho nemoci šikanují.

Daniela měla kvůli prodělané operaci úlevy v tělesné výchově.

Ondřej nesměl při praxi pracovat s většími stroji.