Zpět na Děti a školana téma

Lukáš měl pocit, že ho učitelé kvůli jeho nemoci šikanují.

Lukáš

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 19 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  5 let

Textová verze


T: Ve škole třeba se učitelé chovali k tobě jinak?

P: Na základce tady ano, to jsem byl považován za – jak to říct – někoho mimo společnost, řekněme. Všichni se mě jako kdyby báli, že je nakazím. I učitelé na mně byli zasedlí, takže jsem se moc dobře neměl. Až na škole pro sluchově postižené, tam jsem zapadl. Tam jsem byl na internátě, tam byli podobní jako já a to jsem si s nimi rozuměl.

T: I ti učitelé k vám přistupovali jinak?

P: Ano. Ti brali ohled na tu nemoc. Tam kdokoliv byl nemocný, tak mu to vysvětlili tak, aby to pochopil. Ale tady v té škole to ne, to byla většinou šikana.

T: Takže ti ubližovali, jako spolužáci?

P: I učitelé.

T: A tenkrát jsi to bral tak, že je to kvůli epilepsii?

P: Ano.

T: Uvědomoval sis to tenkrát?

P: Hm.

T: Jak jsi to řešil?

P: Já jsem to neřešil. Já jsem si toho nevšímal.

T: A řekl jsi to třeba doma?

P: Ano. Akorát mamka to začala řešit, to je takový rváč, řekněme. Takže co se jí nelíbilo, tak šla za panem ředitelem a okamžitě mu vysypala do obličeje, co se jí nelíbí, a ten ředitel dostal strach, řekněme. Tak chvíli to přestalo. Potom na mě začala útočit učitelka, a tak se mamka rozhodla, že mě dá z té školy pryč. A dala mě do té pro sluchově postižené.

T: Byls rád, že se za tebe mamka takhle postavila?

P: Ano. Já bych asi nic neudělal.

Další zkušenosti:

Terka si stěžovala na výpadky paměti a potíže s jemnou motorikou.

Daniela plakala, když se v nemocnici dozvěděla, že dostala špatné známky na vysvědčení.

Pro Markétku byl přestup do jiné třídy nepříjemný

Ovečkase ve speciální třídě cítila dobře.

Johana měla dosud dobré zkušenosti s reakcemi okolí na to, že má epilepsii. Přesto však tuto informaci nesdílí.

Táňa se nejhůř cítila při záchvatech ve škole.

Mončini spolužáci vzali její onemocnění jako hotovou věc.

Na Matyáše učitelé dávali pozor, ale ze žádné školní akce ho nevyloučili.

Lukáš měl pocit, že ho učitelé kvůli jeho nemoci šikanují.

Daniela měla kvůli prodělané operaci úlevy v tělesné výchově.

Ondřej nesměl při praxi pracovat s většími stroji.