Zpět na Vzkazy profesionálůmna téma

Genady děkoval lékařům za jejich práci


Genady

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 14 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  2 roky
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  50 let

Textová verze

P: Nic nemůžu vzkázat, prostě jenom děkuju. Dělali svou práci perfektně a jsou to lidi, které – já nevím, to je těžké vyslovit… Nedělali to pro peníze, dělali to, protože jsou doktory, jsou to lidi, kteří pomáhají jiným lidem, takhle bych to řekl. Jsou to lidi, kteří pomáhají jiným lidem. Jsem jenom vděčný těm doktorům. A nemocnici a doktorům a profesorovi, kteří nás ty roky vedli. A vedli nás k té práci a k tomu zdraví. Takže jsem vděčný doktorovi a celému týmu těch nádherných doktorů, kteří umožnili tu operaci. Bez operace by záchvaty pokračovaly dál, celý život. Konkrétně bez toho týmu by nic neudělali, dítě by dál bylo nemocné. Takže jsem jenom vděčný těm doktorům, té nemocnici a tomu nádhernému týmu. To je všechno.

Další zkušenosti:

Genady děkoval lékařům za jejich práci

Miroslav radil lékařům, aby mysleli i na duši dítěte.

Podle Petry36 lékaři dělají zázraky.

David lékařům vzkázal, aby byli k rodičům shovívaví a trpěliví.

Honza odborníkům vzkázal, aby udržovali lidský přístup.