Zpět na Vzkazy profesionálůmna téma

Honza odborníkům vzkázal, aby udržovali lidský přístup.


Honza

  • Věk dítěte v době rozhovoru: 5 let
  • Věk dítěte v době diagnostikování nemoci:  8 měsíců
  • Věk rodiče v době rozhovoru:  33 let

Textová verze

P: Možná by se někteří mohli chovat trošku víc lidsky. Nebudu jmenovat, nebudu říkat kteří, ale někteří lékaři… A já se asi ani nedivím, protože v té neurologii to není zrovna šťastný obor a setkávají se, myslím si, s daleko horšími případy než třeba máme my, ale myslím si, že každý lékař, byť se ho to úplně netýká, tak samozřejmě v rámci zachování svého psychického zdraví by mohl být aspoň trošku empatický. Protože setkali jsme se s tím, že někteří doktoři docela nevybíravě mluví i s těmi rodiči, kteří teprve zvládají tu situaci. A neberou si servítky a věci, které se dají podat lidsky, tak řeknou, v uvozovkách, tak odborně, že to není úplně příjemné v tu chvíli slyšet.

Další zkušenosti:

Genady děkoval lékařům za jejich práci

Miroslav radil lékařům, aby mysleli i na duši dítěte.

Podle Petry36 lékaři dělají zázraky.

David lékařům vzkázal, aby byli k rodičům shovívaví a trpěliví.

Honza odborníkům vzkázal, aby udržovali lidský přístup.