Vzkazy profesionálům

Vzkazy profesionálům

V rámci rozhovorů jsme se rodičů také zeptali, jestli by rádi něco vzkázali

 • lékařům,
 • zdravotním sestrám
 • a jiným odborníkům, se kterými se v průběhu léčby setkali.

Část rodičů jim chtěla pouze poděkovat, spousta z nich se však na toto téma rozpovídala více. Vznikla tak celá řada vzkazů, které rodiče chtěli odborníkům předat.

OBSAH STRÁNKY


Vyjádření vděku a obdivu

Rodiče, s nimiž jsme hovořili, lékařům a jiným odborníkům

 • vzkazovali, že si jejich práce nesmírně váží a smekají před nimi klobouk,
 • říkali, že jsou jim vděční a nikdy nezapomenou, co pro ně a jejich děti udělali.

Rodiče také zmiňovali, že povolání lékaře je složité a často bývá nedoceněné. Chtěli jim dát tedy vědět, že si uvědomují, že toho mají hodně a jejich práce je ve všech směrech náročná.

Kateřina vyzdvihla, že lékaře obdivuje a sama by jejich práci dělat nezvládla.

Genady děkoval lékařům za jejich práci


Odbornost lékařů

Rodiče by odborníkům rádi vzkázali, aby dál pokračovali ve své práci a dělali ji stejně dobře jako doposud. Shodovali se, že lékaři jsou skuteční odborníci a lidé na svém místě, kteří často konají zázraky. Za to je rodiče obdivují. Také by si přáli, aby šel výzkum dopředu a lékaři tak mohli pomoct co nejvíce lidem.

Někteří rodiče zdůraznili, že i přes veškeré znalosti a odbornost ale ani lékaři nemohou vědět všechno. Radili jim tedy, aby rodičům naslouchali, neboť právě oni rozumí svému dítěti ze všech nejlépe.

pouze audio
Miroslav radil lékařům, aby mysleli i na duši dítěte.
pouze audio
Podle Petry36 lékaři dělají zázraky.


Komunikace s rodiči

Rodiče se shodli na tom, že v pozici lékaře je velmi důležitá moudrost, lidskost a empatický přístup k pacientovi i jeho blízkým. Lékařům tedy radili, aby se pokusili vžít do pocitů rodiče a měli s nimi trpělivost.

 • Honza vzkazuje, že je takový přístup důležitý zejména na začátku léčby, neboť je to pro rodiče velmi náročné období a novou situaci teprve vstřebávají.

Rodiče by si také přáli, aby lékaři brali ohledy na psychiku jak dítěte, tak i jich samotných, a zbytečně je nestresovali. Také prosili, aby lékaři pacienty nebrali jako na běžícím pásu a naslouchali tomu, co jim říkají.

 • Lucka by dále od lékaře ocenila informační brožurky a kontakt na pacientské skupiny.
 • Irča by zase uvítala kontakty na jiné odborníky, například psychologa.

pouze audio
David lékařům vzkázal, aby byli k rodičům shovívaví a trpěliví.

Rodiče se shodli na tom, že je pro ně velmi důležité, jak s nimi lékař komunikuje, a vzkázali jim několik doporučení.

 • Je podle nich důležité se vyhnout příliš odborné řeči, a naopak mluvit tak, aby jim rodiče dobře rozuměli.
 • Přestože chápali, že jsou lékaři zaneprázdnění, přáli by si, aby se lékaři pokusili najít na rozhovor s rodiči dostatek času.
 • Lucka lékařům vzkázala, že by bylo dobré, aby všem rodičům sami automaticky řekli to nejdůležitější, neboť oni mnohdy na spoustu věcí zapomenou.

Honza odborníkům vzkázal, aby udržovali lidský přístup.