Epilepsie a cestování

Epilepsie a cestování

Epilepsie může ovlivňovat různé oblasti každodenního fungování rodiny. Jednou z těch, o kterých rodiče hovořili, bylo cestování. Vyprávěli nám, jaké jsou jejich zkušenosti z cestování s dítětem s epilepsií, čeho se při cestách obávají a jak předcházejí případným problémům. Vždy záleží na tom, jestli má dítě samotnou epilepsii nebo epilepsii v kombinaci s dalším onemocněním.

OBSAH STRÁNKY


Obavy související s cestováním dítěte s epilepsií

Rodiče hovořili o obavách souvisejících s cestováním svých dětí. Rodiče by děti nenechali cestovat samotné, jelikož nemohou předvídat, jak by taková cesta dopadla, zda by nenastaly nějaké komplikace.

  • Lucie měla nejdříve obavy z cestování letadlem, jelikož byla informována, že by to pro její dceru nemuselo být vhodné. Nakonec měla s létáním dobrou zkušenost.
  • Eva mluvila o tom, že kvůli epilepsii nemůže její syn jet na prázdniny k babičce či na klasický dětský tábor.
  • Lenka si posteskla nad tím, že její syn měl nárok na ozdravný pobyt u moře, epilepsie byla však kontraindikací tohoto pobytu a její syn se ho proto nemohl zúčastnit.
Martin byl svému synovi nablízku i během jeho volnočasových aktivit, vybíral je tak, aby jej bavily.

Aktuální zdravotní stav a cestování s dítětem s epilepsií

Cestování či drobné výlety se rodiče snažili přizpůsobovat aktuálnímu zdravotnímu stavu svých dětí. Pokud byly po záchvatu unavené, naplánované výlety raději odkládali nebo na výlet jela jen část rodiny a jeden z rodičů zůstal s nemocným dítětem doma.

Adéla popsala, jak je cestování pro její rodinu náročné.

Cestování při pohybovém postižení u dítěte s epilepsií

Děti některých rodičů měly pohybová omezení. Pokud někam cestovali, využívali v těchto případech vozík nebo kočárek. V případě, že se potřebovali někam přepravit, vyhledávali bezbariérové trasy. I když rodiče popisovali nošení dítěte nebo kočárku při cestování jako náročné, neodradilo je to od toho, aby své děti brali na výlety nebo je jinak zapojovali do všedního života.

Katka hovořila o cestování se svou dcerou.

Příprava na delší cestu s dítětem s epilepsií

Rodiče hovořili o tom, že když s dítětem někam cestují, dbají hlavně na to, aby je cestování nijak neohrozilo. V případě delších cest a dovolených rodiče nejprve vše pečlivě plánovali a připravovali. Konzultovali s lékařem, vzali s sebou všechny potřebné léky či pomůcky, dopředu si vyhledali nejbližší nemocnice a vybírali si destinace, kde se mohli bez potíží domluvit.

Honza konzultoval zahraniční dovolenou s lékařem.
pouze audio
Lucka nastínila, jak se na zahraniční cestu připravovala.

Dovolené v zahraničí s dítětem s epilepsií

Někteří rodiče se svými dětmi jezdili na dovolenou do zahraničí a nebáli se ani dovolené plné sportovních aktivit.

  • Syn Martina se na dovolené intenzivně rehabilitoval a naučil se zde znovu chodit. Od té doby jezdí k moři pravidelně.

Jiní rodiče byli obezřetní, dlouhodobým pobytům se z důvodu bezpečnosti svých dětí vyhýbali a volili raději jednodenní zážitkové výlety.  Několik rodičů popisovalo, že se cestování raději vyhýbali. Měli obavu z toho, že by se vlivem změny prostředí mohl zhoršit zdravotní stav jejich dítěte.

  • Adéla se svým synem necestuje především proto, že v jiném prostředí měl větší počet záchvatů. Stejnou zkušenost popsal také Jiří.

Rodiče se cestám do zahraničí vyhýbali z důvodu obav, že by měli potíže s komunikací v cizím jazyce nebo by tam jejich děti nedostaly potřebnou zdravotní péči.


Někteří upřednostňují krátké výlety po ČR

Rodiče se se svými dětmi věnovali také aktivním dovoleným v Česku.

  • Ryba se svými dětmi jezdil na cyklovýlety a také společně sjížděli řeku.
  • Irena pro svého syna našla tábor, který integroval děti s epilepsií.
  • Martin s rodinou jezdil na dovolenou spolu s přáteli, program vždy přizpůsobí svému synovi.

Irena je vděčná za to, že se její syn mohl zúčastnit dětského tábora.
Martin vymyslel program na dovolené tak, aby byl vhodný pro jeho syna.
Honza popsal aktivity, které společně se svým synem podnikají.