Úvod

Úvod

Zkušenosti s epilepsií u dětí

Vážení návštěvníci, vítáme vás na stránkách, které se věnují rodičům a dětí s epilepsií a jejich zkušenostem s touto nemocí.

Klinický obraz epileptických záchvatů je velmi rozmanitý. Lze bez nadsázky říci, že žádné dva záchvaty nejsou zcela totožné, a to ani u jednoho typu epilepsie nebo dokonce u jednoho pacienta.

Abychom mohli toto téma obsáhnou co nejlépe, mluvili jsme s 32 rodiči, kteří mají dítě s epilepsií. Výzkumu se zúčastnilo i několik rodičů, kteří vychovávají dítě s kombinovaným postižením a zároveň s epilepsií. Snažili jsme se obsáhnout co nejrozmanitější skupiny.

Tito lidé pocházejí z různcýh míst z celé České republiky, mají různé vzdělání, rodinné zázemí, zkušenosti a pohledy. Jejich příběhy si můžete poslechnout v krátkých audio nahrávkách nebo zhlédnout na videích.

Zjistěte, co rodiče říkají o nemoci svých dětí, o tom, jak vypadaly první příznaky a jak celou situaci zvládali. Podívejte se, jak probíhala samotná léčba, do jaké míry ovlivňovala epilepsie každodenní život, fungování celé rodiny nebo jaké jsou zkušenosti jejich dětí se školním prostředím.

Věříme, že sdílené zkušenosti rodičů budou k užitku, a že zde najdou informace, podporu i inspiraci jak rodiče dětí s epilepsií, s kombinovaným postižením, jejich blízcí, ale i zdravotníci, studenti či pedagogové a školní psychologové.