Epilepsie a práce

Epilepsie a práce

Do jaké míry ovlivňovala epilepsie pracovní život rodičů, záviselo z velké části na tom, jak závažnou formou epilepsie jejich děti trpěly.

 • V případě lehkých forem neměla epilepsie vliv na pracovní život rodičů téměř žádný.
 • Výrazněji ovlivňovalo pracovní život rodičů, když se jednalo o závažnou formu onemocnění.

OBSAH STRÁNKY


Omezení pracovního života

Někteří rodiče se kvůli onemocnění svého dítěte nevrátili do práce nebo pracovali na zkrácený úvazek. Mezi důvody, které uváděli, patřilo, že by byla práce na plný úvazek na úkor dětí, které vyžadují jejich péči.

 • Například Sabina musela synovi připravovat ketogenní dietu. Kvůli tomu ho zatím nemohla dát do školky a ani začít pracovat na částečný úvazek.

pouze audio
Irča si kvůli péči o dceru nemůže navýšit úvazek v práci.

Možnosti kombinovat pracovní život a péči o nemocné dítě

Rodiče oceňovali, když jim zaměstnavatelé vycházeli vstříc a měli možnost u nich pracovat na zkrácený úvazek. Díky tomu mohli pracovat, ale zároveň se i starat o nemocné dítě. Michaela měla se sháněním práce na částečný úvazek špatné zkušenosti. Na brigádě zase nevydělala tolik, kolik by potřebovala. Některým rodičům pomáhalo skloubit pracovní a rodinný život, když

 • pracovali z domova,
 • mohli si uzpůsobit pracovní dobu dle potřeb dítěte, například díky práci na živnostenský list.

Irena sice nemohla pracovat na plný úvazek, vždy si ale našla způsob, jak práci skloubit s péčí o nemocné dítě.
Petře zaměstnavatel umožnil zkrácený úvazek, rodina pomohla s hlídáním dětí.
Erika s partnerem nemohou ani jeden plně chodit do práce, život si uzpůsobili podnikání.

Podpora rodiny v pracovním životě rodičů

Aby mohli rodiče pracovat, byť na zkrácený úvazek, bylo často nutné, aby jim rodina vypomáhala s hlídáním dětí.

 • Podle Davida bylo skloubení zaměstnání a péče o dítě i přes výpomoc rodiny časově i emočně náročnější, než je běžné v rodinách, které se nepotýkají se zdravotním problémem dítěte.
 • Aby mohla jít Michaela na brigádu, vypomáhala jí s hlídáním syna starší dcera.

pouze audio
Petra 36 se s matkou střídaly v práci a při hlídání syna.

Vliv onemocnění dítěte na pracovní výkon

Někteří rodiče hovořili o tom, že epilepsie jejich dítěte má vliv na jejich pracovní výkon, docházku či náplň práce.

 • Jiřímu nadřízený vyčítal, že kvůli návštěvám lékaře se synem často nebývá v práci.
 • Genady kvůli dceřině epilepsii pracoval z domova a přestal jezdit na pracovní cesty. Měl totiž strach nechat dceru doma, kdyby se něco dělo.

Honzovi někteří zákazníci vyčetli, že je nespolehlivý; když se s jeho dcerou něco dělo, chtěl být u toho, a tak práci odložil stranou.

Podpora kolegů v práci

Rodiče oceňovali, když měli v práci dobré kolegy a nadřízené, kteří měli pochopení pro jejich situaci.

 • Marek se musel starat o staršího syna, když byla jeho žena s mladším synem v nemocnici. Jeho kolegové v tu dobu převzali některé jeho povinnosti. Sám pak práci dodělával po večerech.
 • Ačkoliv byl Petr K na vedoucí pozici, šéf ho nechal vyčerpat všechny dovolené a volna najednou, aby se mohl věnovat nemocné dceři.

pouze audio
Lucka má v práci podporu od vedení podniku.
Petr K považoval za velké štěstí, že mu nadřízený dovolil, aby se postaral o dceru.